onsdag, november 09, 2005

Ingen rättighet att sprida homofobi!

Jag tänkte riskera att vara lite besservissrig, också med risken av att göra bort mig då jag inte är jurist, och få klargöra varför människor som försvarar olagliga beteenden med grundlagsfästa rättigheter just nu är helt fel ute.

Det finns relativa och det finns absoluta rättigheter. En relativ rättighet kan inskränkas genom lag, en absolut kan aldrig inskränkas. Yttrandefriheten är relativ, religionsfriheten är absolut. Yttrandefriheten ger oss rättigheten att säga och sprida nästan hur galna budskap som helst. Men det finns några begränsningar som främst framgår av Brottsbalken: 8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).


Detta innebär att om jag sprider ett budskap om att homosexuella är sämre människor än andra och därmed bör bekämpas så är detta inte okej.

Men religionsfriheten då? Den var ju absolut. Ja förvisso, men de begränsningar som finns för andra rättigheter gäller även då de utövas i religiösa sammanhang. Det är alltså inte okej att säga att homosexuella är persona non grata bara för att man gör det i kyrkan.

Så när människor hänvisar till yttrandefriheten eller religionsfriheten i fallet Åke Green, och menar att detta ger konservativa präster rätt att säga vad de vill, så är det faktiskt bullshit. Det man kan fråga sig, och som jag antar att målet är fokuserat kring, är huruvida budskapet var menat för spridning eller inte.

Men en gång för alla - Yttrandefriheten är inte absolut. Det är inte okej att säga och skriva vad som helst. Tänk om alla trångsynta människor kunde få in det i sina huvuden, så hade de iallafall inte behövt göra bort sig ännu mer.

Även om de, och säkert många av er som läser det här, tycker att det är jag som gör bort mig nu.

Upprörda hälsningar,

Gabriella

8 kommentarer:

Mia Päärni sa...

För det första: jag tycker verkligen inte att du gör bort dig. Och även om jag tyckte att du hade åsikter jag inte höll med om skulle jag inte tycka att du gjorde bort dig. Man måste inte vara jurist för att få tycka!

Det enda jag tänkte när jag läste om pastorn är: om man inte kan fälla honom för hets mot folkgrupp eftersom yttrandefriheten är grundlagsfäst, vad ska man då med hets-mot-folkgrupp-lagen till? Måste man stå på ett torg och hata för att det ska vara "på riktigt"?

hanna sa...

han bjöd in halva den gotlädska pressen till predikan också, så det var kanske inte så att han ville det skulle passera obemärkt i alla fall...

Veronica sa...

Vi ändrade ju nyligen lagen så att även sexuell läggning skulle kunna vara en folk-grupp i lagens mening. Själva syftet med det var ju att komma åt sånna här.

Åsa Pettersen citerade ur predikan på ledarplats för nån dag sedan och föreslog att man skulle byta ut homosexuella mot exempelvis svarta eller judar.

För den som inte varit övertygad tidigare stod det klart att med den nya lagändringen så är det som Åke Green pysslat med solklar brottslighet.

Gabriella sa...

Jag måste också få tillägga med vad Jonas Gardell skrev på DN Debatt idag, "Jag kan absolut respektera att man sätter yttrandefriheten före varje annan frihet, men då måste man naturligtvis avskaffa hela hetslagen, inte skydda judar, inte skydda zigenare, inte skydda svarta, inte skydda några etniska grupper.

Släpp hatet fritt, helt enkelt.

Men de skribenter som högstämt säger sig värna yttrandefriheten har aldrig någonsin krävt detta. Gränsen går alltid vid oss homosexuella."

Pennskaftet sa...

Du snodde min kommentar, Garbiella (med anledning av Gardells artikel i DN idag). Men det är ju alltid trevligt att det finns flera i världen som tycker lika som jag. :)

Anonym sa...

Öh, jag skulle ha tag på Anna Schönbeck, som kommenterat min blogg genom att citera detta inlägg och länka sitt namn hit. Hur som helst jag har svarat henne och det ligger uppe på min blogg
www.tonyjohansson.se

MVH
Tony

anna s sa...

jag har involoverat mig i en debatt om detta på tony johanssons blogg. ta en titt. intressant. tankeväckande och provocerande.
http://www.tonyjohansson.se

Fredrik Lindholm sa...

God made all different.
Colt made all equal.

-Molon laveh!