söndag, maj 31, 2009

Filippa Reinfeldts feministfobi

Idag dissar jag Filippa Reinfeldt på min blogg. Hon menar i KorsEld att hon står för jämlikhet, men hon vill inte förknippas med ordet feminist, eftersom det kapats av vänstern typ. Om (M) skulle stå för jämlikhet, så delar jag dock gärna med mig av ordet feminist också. Om du står för jämlikhet mellan kvinnor och män så står du för feminism. Och tvärtom; om du besudlar jämlikhetssträvanden kan du lika gärna besudla feministordet också.

Självklart är Filippa ingen feminist. Hon vill inte minska ojämlikheten i samhället. Hon är säkert för en massa "bra" saker som sänkta skatter, frihet från offentlig demokratisk styrning av vårdinrättningar och bättre möjligheter för storkapitalet, men hon är inte för jämlikhet. Då vore hon inte moderat, då skulle hon inte stå upp för den politik moderaterna för.

Ett exempel på den moderata politiken finns i Gudrun Schymans feministbrev nr 37 2007 där Gudrun gör en briljant analys:

Ojämlika inkomster trollas bort i regeringens budgetanalyser, står att läsa i den informativa tidningen Riksdag & Departement. Inkomstökningar som i verkligheten tillfaller männen delas lika mellan mannen och kvinnan i hushållet i regeringens analys över budgetpolitiken!

På det här sättet kan regeringen redovisa i det närmaste jämlika effekter av sänkta skatter och ersättningar. Sedan tidigare finns ett krav att statsbudgeten och konsekvenser av skatteförslag alltid ska redovisas uppdelat på kön. Oavsett hur vi väljer att leva, var för sig eller tillsammans, så ska vi i ekonomiskt hänseende ses som självständiga individer. Ett resonemang som låg till grund för att ta bort sambeskattningen.

Finansminister Anders Borg hävdar nu att de sänkta skatterna och ersättningarna slår "förhållandevis lika". I budgetpropositionen skriver regeringen att männens ekonomiska standard ökar med 2,3 procent medan kvinnorna ökar sin med 2,2 procent. Men regeringen utgår då ifrån att männen ”ger” en del av inkomstökningarna till ”sina” fruar/samboende. En fotnot i en bilaga till budgetpropositionen avslöjar att regeringen ser hushållen som "solidariska". Den i hushållet som får stora inkomstökningar (oftast en man) förutsätts dela med sig till den som får mindre (oftast en kvinna).

Tidigare regeringar har inte räknat jämställdhetseffekter på det här viset.
När riksdagens utredningstjänst, RUT, på uppdrag av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, räknar på samma politiska åtgärder, utifrån individer, blir resultatet betydligt mer nedslående ur ett jämställdhetsperspektiv.
Budgetförslaget ger kvinnor 1 000 kronor (0,6 procent) mer i plånboken per år medan männen får 1 900 kronor (1,0 procent) mer.

När regeringen nu väljer att fördela alla skatte- och ersättningsförändringar på ”hushållen” i stället för att fördela på individer, säger man att detta ska spegla köpkraft och ekonomisk standard. Det man i praktiken åstadkommer är att man totalt osynliggör det maktmönster som ger män mer på kvinnors bekostnad. Blir nästa steg att återinföra sambeskattningen?!

Kolla förresten DN om abortläkaren som mördats.

torsdag, maj 28, 2009

Vad var det vi sa - nu är pigavdragseffekten bevisad

Det känns ju tragiskt att behöva säga det, men vad var det vi sa...

Nu har SCB alltså kommit med en utvärdering av systemet med skattelättnader för hushållsnära tjänster.

Och hur argumenterade man för att införa det? Jo, att avdraget skulle gynna dem som behövde men inte hade råd med städhjälp, att det skulle ge massor av jobb och att det skulle bli mer jämställt eftersom inte kvinnor heller skulle behöva städa sina egna hem.

Vi sa förstås redan då att avdraget skulle kraftigt gynna höginkomsttagare. Vi sa att det skulle ge inga eller marginella sysselsättningseffekter. I Finland hade man ju då redan testat och sett att varje nytt jobb kostade nästan en miljon i förlorade skatteintäkter, inte särskilt kostnadseffektivt med andra ord. Och nu kommer resultaten.

Det blev som vi sa, inte som moderaterna sa.

Skattelättnaden har inte heller gett bättre förutsättningar för kvinnorna att förena arbete med familjeliv. Snarare har troligen jämställdheten försämrats genom att det i första hand är kvinnor som har jobben i hushållssektorn, de dåligt betalda jobben med sämre arbetsvillkor jämfört med övriga arbetsmarknaden. Dessutom har många städföretag höjt priserna kraftigt.

Högerpolitikerna verkar inte ens skämmas för att de driver ren och skär intressepolitik för de bäst beställda med argument om att deras politik gynnar låginkomsttagare.

Här kan du ladda ner SCB:s rapport Hushållsnära tjänster – mest för höginkomsttagare.

torsdag, maj 21, 2009

Valkampanj igång!

Idag står medlemmar ur Rebella i valstugan vid Åhlens city för att träffa väljare och berätta om socialdemokraternas vision om ett rött Europa. Kom förbi och ta en kopp kaffe! Läs om Åsa Westlund, Marita Ulvskog och Evin Cetin, som är några av socialdemokraternas coola kandidater.

Rebellor på plats idag och imorgon. På lördag är HBT-sossarna där för att svara på dina frågor.

Du som vill hjälpa (s) i valkampanjen är välkommen förbi så berättar vi vad du kan göra!

onsdag, maj 13, 2009

”Girl & The City”

”En vecka av hejdlöst frossande i mode och cityliv. Vi besöker Stockholm Fashion Centre, designers, SoFo, NK, Östermalm mm. Går på spa, gör färganalys och dricker latte varje dag”

Jag vet, det är sjukt långsökt, men gissa vad det är för något.
Täby kommun som annonserar om kollo.
Gissa vilken målgrupp de har?
Årskurs 5-7.

Mats Blückert på Täby kommun som är ansvarig för detta upplägg tycker det är en bra idé. Eftersom det är dålig uppslutning på läger där man får vara i skogen och få frisk luft. Han tycker att det kan vara ett sätt att få in en diskussion om ideal. Till reportern på Metro säger han ”är flickorna för smala får vi väl stoppa i dem en bakelse… om du förstår vad jag menar”

Hade det varit 1:a april hade jag tagit det för ett skämt.

Vilken uppgivenhet. Det är som att unga flickor är som de är, att det inte finns något att göra. Jag undrar om de kommer få några anmälningar till kollot. Hoppas inte det.

tisdag, maj 12, 2009

Hur går det med jämlikheten post-obligatorie?

En av de enskilt största faktorerna för jämlikheten i samhället är lika tillgång till utbildning, utbildning gör chanserna till klassresa mycket större och utbildning kompenserar för dåliga utgångslägen.

En av de enskilt största faktorerna för att högskolan i Sverige idag är så pass jämställd är på grund av att en sadelmakardotter från Visby, Betty Pettersson, stred för att få dispens av kungen från förbudet för kvinnor att studera. Hon fick dispens och blev den första kvinna att ta studentexamen och akademisk examen och trots att hon blev grovt trakasserad av männen, inte minst på studentnationen, bevisade hon att kvinnors hjärnor lämpade sig för högre studier, något som ledde till att kvinnoförbudet hävdes i akademin. Detta har de senaste 100 åren förändrat Sverige i grunden.

Idag är runt 60% av de högskolestuderande kvinnor, kvinnor har genomgående bättre betyg, tar fler högskolepoäng och tar i högre utsträckning ut sina examina. Men ändå får män fortfarande högre löner, de har lättare att komma in på doktorandutbildningar och ju längre tiden går, desto lättare har de att komma vidare i sina akademiska karriärer.

Personer vars föräldrar inte pluggat vidare är fortfarande kraftigt underrepresenterade i akademin liksom killar med utländsk bakgrund. Andelen med utländsk bakgrund går att jämföra med hur den svenska befolkningen ser ut, men om man kompenserar för utbildningsbakgrund så ser man att invandrare i Sverige har högre utbildning än svenskfödda. Det betyder alltså att det borde varit många många fler med invandrarbakgrund som pluggar vidare! Barn till invandrade akademiker pluggar mindre än barn till svenskfödda akademiker och barn till invandrade icke-akademiker pluggar i ännu mindre utsträckning än barn till svenskfödda icke-akademiker.

En stor anledning till detta är att högskolan inte är jämlik. Högskolans rekryteringsinsatser går främst till skolor där det är lättare att rekrytera studenter (dvs innerstadsskolor om vi pratar Stockholm), extra språk på gymnasiet ger pluspoäng - men inte om det är ditt hemspråk (jag har alltså förtur om jag kan svenska, engelska och tafflig tyska jämfört med någon som kan svenska, engelska och flytande kinesiska), kurslitteraturen beskriver män som avtalsskrivare i tunga industrier och kvinnor som hemmafruar, män med svenska namn som norm och personer från balkan som kriminella, transpersoner och kvinnliga filosofer som något som bara existerar i sagorna och högskolornas examinationsformer är ofta anpassade till en viss typ av studenter.

I detta finns några väldigt viktiga organisationer. De kallas studentkårerna och jobbar med utvärderingar. De jobbar med att ta hand om tjejer som utsatts för sexuella trakasserier och använda informationen om vad som förekommit för att jobba förebyggande, kårerna granskar litteraturen och påpekar bristerna, kårerna ser till att der finns studentrepresentanter i tusentals organ runt om på högskolorna och universiteten i Sverige. Regeringen har nu bestämt att kårerna ska avskaffas sakta men säkert i och med avskaffandet av kårobligatoriet.

På Uppsala studentkår, där jag jobbade som jämlikhetsansvarig för ett par år sedan, är det troligt att jämlikhetsansvarig är en av de första anställda som ryker, om man ska kunna upprätthålla basfunktionerna. Kårerna kommer istället för att ta in medlemsavgift få finansiering från staten, en finansiering som per student kommer att ligga på ungefär en femtedel av vad sveriges frimärksungdom får per medlem och år i statligt stöd. Högskolorna behöver kårerna i detta arbete. Att jämlikhetsarbetet, i synnerhet det förebyggande, kommer att försämras kraftigt i och med att kårerna tvingas tillbaka är oundvikligt. Frågan är om regeringen ser detta som en seger eller som ett nödvändigt ont för att värna föreningsfriheten, den föreningsfrihet som Europadomstolen slagit fast inte på något sätt äventyras av kårobligatoriet.

Här finns ett lästips om jämställdhets och jämlikhetsarbete i högskolevärlden. Eller närmare bestämt "10 år av jämlikhetsarbete vid Uppsala studentkår".

söndag, maj 10, 2009

Köpa sex = våldtäkt

Centerpartiet driver tydligen frågan att någon som köper sex av en tvångsprostituerad ska kunna dömas för våldtäkt. Det är jättebra. Har faktiskt aldrig hört det förslaget förut. Funderar dock på hur det skulle fungera i praktiken. Vi har ju problem med den vanliga sexualbrottslagsstiftningen eftersom förövaren måste förstå att den andra personen inte vill ha sex, för att dömas för våldtäkt. Och det verkar som att svenska domstolar ofta bedömer att män inte förstår när kvinnor inte vill ha sex. Jag gissar att vi skulle ha samma slags problematik med den här lagen. Att försvarsadvokater lär sig att utnyttja det snabbt, det går alltid att argumentera att klienten inte fattade.