torsdag, april 30, 2009

Utan kvinnor stannar Sverige! Fira 1:a maj med oss!

Imorgon samlar vi arbetarrörelsen och visar regeringen var skåpet ska stå. Kom och demonstrera med oss! Rebella träffas i Humlegården kl 12 för picnic. Vi möts vid statyn i mitten vid den stora rundningen. Kommer du sent så hittar du oss vid vår röda fana med "Unga S-kvinnor Rebella - Systerskap är makt"

13:00 är det tal, 13:30 viger sig två av våra medlemmar som några av de första som åtnjuter den könsneutrala äktenskapslagstiftningen och 14 tågar vi mot Norra Bantorget.

tisdag, april 28, 2009

Ge mig inget vaccin!

Hörde en av de som skrivit på DN Debatt idag som pratade om just detta. Att vi i Sverige, eller åtminstone EU, borde ta ansvar för vår egen vaccinproduktion. Att vi i en värld där befolkningen växer och växer inte längre kan lägga ansvaret någon annastans. Och framförallt, vi kan genom vår produktion också hjälpa länder som inte har råd med en egen.

Det är när kriser kommer som klassklyftor och orättvisor blir tydliga. VI såg det till exempel i New Orleans när orkanen härjade.

Vi ser det nu när den uppenbara vinklingen i all media faktiskt mest är "hur farligt är detta för mig och min familj", inte "vad innebär detta för alla de människor i länder som har högre befolkningstäthet, högre risk för spridning och mindre resurser till att bekämpa eventuella infektioner".

Bedrövligt.

tisdag, april 21, 2009

Slopa varannan damernas!

Ekot rapporterar att bara 22 procent av ledamöterna i de kommunala bolagen är kvinnor. Representationen lika dålig som i privata börsstyrelser. Det är moderatkvinnorna som beställt kartläggningen och det hedrar dem, då de ju måste ha vetat att moderaterna ligger dåligt till.

Bäst resultat får Socialdemokraterna, 32% av oss är kvinnor. Det är inte hälften och det är inte ett godkänt resultat. Men det visar att vår kamp för varannan damernas på våra listor får resultat också i val som inte är egentliga listval. Principen sitter i ryggraden.

Bakom siffrorna gömmer sig nog också det faktum att (s) har fler aktiva kvinnor och därmed fler att välja bland. Men det ena hänger nog också ihop med det andra. Vet du att det finns möjlighet till makt och påverkan så ökar motivationen till engagemang.

Samtidigt är 32% inte hälften. Och bara 12 av ordföranden är kvinnor. Detta föranleder mig till att återigen vurma för principen "minst varannan damernas - men gärna mer". Varannan damernas signalerar att damerna har hälften av makten, och så ser vi att det inte är. Dels gäller principen inte i alla val och dels är det skillnad på makt och makt. Vissa poster är mer åtråvärda än andra. Och de flesta åtråvärda poster innehas fortfarande av män.

Varannan damernas har varit revolutionerande för vårt parti, men vi har inte nått vårt mål om lika makt och inflytande. Därför menar jag att vi borde ha principen att minst varannan ska vara en dam, men vi kan också ha mer än 50 % kvinnor på våra listor och i våra församlingar. Det ökar chansen att fler kvinnor når toppen, urvalet blir ännu större.

En bieffekt är också att den totala situationen fullmäktigegrupper, nämnder och styrleser skulle bli mer jämställd då andra partier fortfarande har en stor övervikt män.

Moderatkvinnor - i detta är vi lika. I kampen om rätt makt och inflytande har vi samma motståndare! Jag kämpar gärna tillsammans med er!

S-kvinnor - låt oss ta diskussionen om makt och inflytande ett steg vidare. Låt oss våga utmana patriarkatet lite! Det är dags för det.

onsdag, april 08, 2009

Kristdemokraternas nya familjepolitik

Kd ska ta fram en ny politik för "dagens familjer". Det känns ju väldigt välkommet. Kds familjepolitik har hitills känts som sprungen ur 50-talets ideal där mamma står glad och rosig vid spisen med tre livliga biologiska ungar som hänger i kjolarna och pappa kommer hem sent från sin övertidsdag på kontoret.

Det enda konkreta besked Kd ger är att de vill höja barnbidraget för ensamstående och tillsätta en utredning som ser över ensamståendes ekonomiska situation. Det är också välkommet. Ensamstående föräldrar är en grupp som bara blivit fattigare och fattigare och många av de reformer som den borgliga regeringen genomfört gynnar framförallt tvåförsörjarfamiljer.

Genom att fokusera på ensamstående föräldrar kan Kd möjligen öka sitt förtroende hos den gruppen, annars har ju Kds politik inte nog kunnat betona vikten av att alla barn växer upp med en mamma och en pappa. Att man ska göra vad man kan för att hålla ihop en parrelation. Att gå så långt som att skaffa barn på egen hand verkar nästan vara som att köra Sverige i fördärvet. Och tänka tanken att barn kan må bra av att växa upp med bara en förälder, eller med fler än två, eller med några av samma kön verkar vara likställt med att svära i kyrkan. Men om Kd nu ska börja formera sin politik för dagens familjer så har jag några tips:


· Gör upp med er kärnfamiljstrogna retorik som skuldbelägger de människor som inte lever så.

· Satsa på förskolan. Se till så att förskolan har ordentligt med resurser så att alla barn kan gå där på heltid, och att det finns förskolor som har öppet på obekväm arbetstid. För att öka resurserna till förskolan skulle en bra början vara att avskaffa vårdnadsbidraget, det är kostsamt och tar pengar från gemensam barnomsorg till förmån för enskild. Det är dessutom en kvinnofälla och hämmar integrationen.

· Satsa på att öka ersättningen i föräldraförsäkringen i samband med att den också indivdualiseras. 90 % av föräldrarna bör få 90% av sin lön. På så sätt kommer fler föräldrar att stanna hemma och ta hand om sina barn under de första åren.

· Tillsätt en utredning som ser över de regler som omgärdar vårdnadshavarskapet i syfte att ge barn rätt till juridiska band för alla sina föräldrar genom att förenkla och förtydliga det juridiska ansvaret. Utredningen bör också skapa ett regelverk som ger möjlighet för barn att ha fler än två vårdnadshavare.

· Se över regelverken för assisterad befruktning och säkerställ att par inte diskrimineras pga. sin sexuella läggning.

· Öka möjligheten till inhemska adoptioner!

· Satsa på studenter med barn!Som sagt, satsningen på ensamstående är ett jättebra initiativ och jag vet att socialdemokraterna i sitt rådslag om välfärd också föreslår detta. Men jag håller med Helene Sigfridsson från Makalösa föräldrar som tycker att 100 kronor känns jättepinsamt i relation också till vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus som ligger på flera tusen per månad.


Dagens familjer är lika mångfacetterade som regnbågens alla färger och det är en utmaning att ta fram en bra politik som skapar en gemensam grund för ett jämlikt och jämställt samhälle. Om Kd ska presentera en politik för dagens familjer måste de i mångt och mycket ta itu med den första punkten i förslagslistan. Jag hoppas väl kanske inte jättemycket på Kd i den här frågan.


Samtidigt har också socialdemokraterna en läxa att göra. Vi i Rebella har många förslag, ett urval av dem skrev jag i listan, och vi hoppas kunna förnya också socialdemokraternas familjepolitik under kongressen i höst.fredag, april 03, 2009

Män som hatar kvinnor och årsmöte

Läste en jättebra kolumn i Svd idag som jag vill tipsa om. Anna Larsson skriver om hur kvinnor alltid klumpas samman medan män är individer - och därför blir mäns våld mot kvinnor ofta benämnt som "vissa sjuka män". Läs mer i hennes kolumn, där hon också klokt citerar Stephan Mendel-Enk, han som fattat vad det handlar om.

I övrigt kan jag tipsa om socialdemokraternas årsmöte i Stockholm i helgen. Tre dagar politik och organisation på ABF i Stockholm. Vi börjar kl 18:00 ikväll. Rebella har bland annat bidragit med en omfattande kongressmotion om familjepolitiken. Samhället har förändrats men SAP har inte alltid hängt med. Många familjer idag är inte den kärnfamilj som politiken så ofta har utgått från. Många skiljer sig, många är ensamstående, många är inte heterosexuella. Hur formerar vi en modern och radikal familjepolitik som har sina rötter i dagens familjekonstellationer och dagens vardagsproblem utan att tappa siktet på vårt mål om ett jämlikt och jämställt samhälle?

Vi vill bland annat att förskolor ska ha öppet när folk de facto arbetar. Vi vill att förskolan ska vara till för barnens skull, och barn ska därför har rätt att fortsätta gå heltid på förskola även då en förälder blir arbetslös eller man får ett syskon. Vi vill se över de regler som omgärdar vårdnadshavarskapet, anpassa mer till dagens situation och möjliggöra för fler än två att vara vårdnadshavare. Vi vill öppna upp reproduktionen, möjliggöra för fler att få hjälp att skaffa barn. Vi vill också öka den inhemska adoptionen. Vi vill så klart indivualisera föräldraförsäkringen, men också öka ersättningsnivån till 90%. Dessutom vill vi skapa gemensamma lösningar för barnfamiljer, exempelvis genom att man kan köpa med sig matlåda hem från förskolorna.

Och vi vill mycket mer! Vi behöver prata mer om stressen i barnfamiljerna, och vi behöver göra det med ett klassperspektiv. Livspusslet ser inte likadant ut i Rågsved som på Östermalm.

Kom och debattera med oss!

onsdag, april 01, 2009

Idag händer det. Nu gifter vi oss!

Idag debatterar och beslutar riksdagen om könsneutrala äktenskap. Det känns väldigt väldigt bra. Människors rätt att gifta sig med vem de vill borde vara grundläggande i ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Roligt idag är också att det är en dag då företrädare på moderaterna talar så att jag vill göra vågen. Detta är dagen då vi är överens. Härligt att det finns sådana frågor! Bland annat Anna Kinberg Batra imponerade idag.

SSU och andra socialdemokrater firar med tårta utanför riksdagen idag, kom du också! 16:00 på Mynttorget.