måndag, februari 26, 2007

Linnea tar över och Nanna ska försöka räkna

Så har vi haft årsmöte i Unga S-kvinnor Rebella. En ny styrelse med ny ordförande har valts.

Linnea Björnstam är ny ordförande och Karin Moberg är vice ordförande. Vi andra i styrelsen är Gabriella Granditsky Svenson, Lisa Nyberg och jag som blev kassör.

Vi får väl se hur det här med kassörandet går. Enligt Annica Dahlstörms vetenskapliga vishet har jag ju inte direkt de fysiska förutsättningarna för att räkna. Ni kanske minns diskussionen om testosteronnivåer under graviditeten, bröststorlek och talang för matte. Jag hoppas lite att miljöfaktorer som natur på gymnasiet, fem år på KTH och tidigare kassörsskap i Socialdemokratiska studentförbundet ska hjälpa upp min testosteronfattiga hjärna. Men, men vi får som sagt se.

tisdag, februari 20, 2007

Ovetenskapliga teorier - 2

Annica Dalhström, proffessor i neurobiologi som enligt nedan blev fetingsågad på DN-debatt igår, svarar idag på detta i samma forum. Kan läsas här.

Jag kan inget annat än att fascineras över argumentationen. Dahlströms huvudtes lyder att kvinnor och mäns hjärnor skiljer sig åt neurologiskt och att detta då ger oss olika egenskaper. Visst, fine, tycker hon det så tycker hon det. Men sedan börjar hon säga emot sig själv, precis som de flesta biologister gör till slut.

Hon kommenterar påståendet att hon skulle ha sagt att feminism är oförenligt med biologi med att om man som feminism tycker att alla ska vara likadana (vem som nu tycker det..) så blir biologin farlig.

"Farlig, eftersom den ger vetenskapliga bevis för motsatsen, nämligen att det finns avgörande skillnader mellan merparten män och merparten kvinnor och att det inom grupperna män respektive kvinnor finns stora skillnader."

Lägg märke till den andra delen av denna mening. Att det inom grupperna män respektive kvinnor finns stora skillnader. INOM grupperna. Tar inte detta lite udden av den tidigare delen av meningen som stöder hennes tes? Om det finns skillnader mellan män och kvinnor, och mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor, då finns det ju mest skillnader mellan människor, eller hur? Inte mellan kön.

Dahlström fortsätter med att hävda att hennes teorier, istället för att medverka till större segregering mellan könen och större ojämlikhet, vilket kritikerna hävdar, kan användas för att

"/.../ skapa ett verkligt jämställt samhälle där alla individer, oavsett kön eller ålder, kan forma sitt liv så att de mår väl till kropp och själ. En kvinna med manlig typ av hjärna prioriterar andra saker än en kvinna med typisk kvinnlig hjärna, och det bör vara något helt naturligt och respekterat. En manlig individ med mycket av kvinnliga hjärnegenskaper skall kunna förverkliga sina dömmar och prioriteringar."'

Detta måste ju om något motsäga uppfattningen om egenskaper och essens kopplade till kön. Där drar man ju slutsatsen man (biologi) = manligt (egenskaper) och således även kvinna = kvinnligt. Men om nu en kvinna kan ha en manlig typ av hjärna och tvärt om fallerar ju denna tanke. Likamedtecknet bryts, den "naturliga" kopplingen finns inte. Då kommer de manliga eller kvinnliga egenskaperna inte från ett mans eller -kvinnokön och det beteende som ses som könsspecifikt finns inte.

För att kunna forma våra liv och må väl till kropp och själ, som Dahlström uttrycker det, så måste ju förutsättningen vara att obehindrat få vara sig själv. Utan begränsningar som uppfattningar om kön och dess naturliga egenskaper sätter upp. Biologism är ganska kul...

söndag, februari 18, 2007

ovetenskapliga teorier

Ibland är det bara grymt med en fet jäkla sågning!

torsdag, februari 15, 2007

Vem ska vara naken med Bert?

Sören Olsson, en av författarna till böckerna om Bert (den där lille bleke tonåringen som tycker att tjejer är det konstigaste som finns)väcker debatten om sexhjälp till handikappade. Frågan blev aktuell för Sören när hans handikappade son uttryckte önskan att vara naken med en tjej.

Det framgår inte riktigt vad Sören är ute efter i artikeln i aftonbladet, eller vad han ser som lösningen på sin sexuellt frusterarade sons problem. Men han tycker dock att det är problematiskt. Ja, jag håller med dig Sören om att det är tråkigt att folk som vill vara nakna med andra nakna, inte alltid hittar någon att vara naken med. Men menar Sören att sexlagen ska ändras för de "som har det extra besvärligt" eller att kommunen ska tillhandahålla prostituerade till de "bäst behövande?"

Precis som i böckerna om Bert verkar Sören glömma bort att tjejerna som hans son vill åt är människor också. Som också har rätt till sin sexualitet och sina kroppar, lika mycket som han och hans son. Varför är deras lycka mindre värd?

tisdag, februari 13, 2007

Ojämställda nystartsjobb

Det har nu visat sig att nystartsjobben klart gynnar arbetslösa män. Bara 30% av de som fått jobb är kvinnor.

Visst, allting går inte att förutspå. Men om man har en arrogant inställning till att lägga genusperspektiv på sina åtgärder så blir det kanske lätt såhär. För inte kan väl feministen Anders Borg ha trott att en åtgärd som missgynnar de som varit föräldralediga (har man mer än ett visst antal dagar, 29?, föräldraledighet det senaste året så får man inte nystartsjobb) ska vara könlös????

måndag, februari 05, 2007

Några frågor till Anders Borg

Jag knäppte förbi en notis på svts text-tv i helgen där det konstaterades att väldigt många småbarnsföräldrar vill gå ner i arbetstid. Finansminister Anders Borg ojade sig och konstaterade att det skulle leda till en ekonomisk kris. Och det känns ju logiskt, ju färre som arbetar heltid desto mindre skatteintäkter får sten osv... Just det går ju fint ihop med borgarnas tal om en arbetslinje.

Men då kan man fråga sig vad Göran håller på med? Hägglund alltså... I fredags kunde man läsa i DN hur han fortsätter att insistera på att vårdnadsbidraget ska införas bums. Visst försöker de andra borgerliga partierna att tillrättavisa honom, men då handlar det ju inte om vårdnadsbidraget i sig, för det köpte dom ju in sig på innan valet, utan om detaljer som när och möjligtvis i kombination med vad.

Detta bidrag ska alltså ge den i barnfamiljer (läs kvinnan) som väljer att gå från sitt arbetet för att vara hemma med barnen ca 3000 kronor i månaden.

Jag har två frågor till herr Borg, som ändå får ses som huvudansvarig för statens intäkter och utgifter:

1) Hur går den eviga arbetslinjen (som enligt er logik till exempel motiverar stora försämringar i a-kassan) ihop med att staten med våra gemensamma pengar subventionerar hemmafruar (för ja, det är allra oftast kvinnor) som då försvinner från arbetsmarknaden?

2) Vem klarar sig på 3000 kronor i månaden? Inte någon jag känner.. Då ska man nog dels inte vara ensamstående och dels leva med någon som i princip kan försörja familjen på sin inkomst. Nu gissar jag bara, men jag tror inte att det är så många, och jag tror inte att det är vem som helst. Jag tror att det är ganska, om inte väldigt, välbärgade famlijer som har det utrymmet i sin ekonomi. Vilket om man tänker ett steg längre resulterar i att det är de som tjänar mindre och inte har den möjligheten att stanna hemma, arbetarklassen, som finansierar den möjligheten för de som tjänar mer, överklassen. Shysst motivering för att arbeta mer.

Sedan har jag ju också ett otal frågor om vad det här gör för jämställdheten när en majoritet kvinnor stannar hemma med barnen, vad det leder till för löneutvecklingen, pensionsnivåer, för barns rätt till båda sina föräldrar etc. etc. Men det kanske är bäst att det inte blir för mycket på en gång...

fredag, februari 02, 2007

Stolt. Ödmjuk. Och kanske en gnutta illvillig...

Kanske, kanske, kanske får jag vara med och göra historia. På den extra partikongressen i mars väljer socialdemokratin (med största sannolikhet) sin första kvinna som partiordförande. Det är en historisk händelse, och tanken på att kanske, kanske, kanske få finnas med bland de 349 valda ombud som fattar beslutet är svindlande. Men som sagt kanske, kanske, kanske.
Som en del nog anar så är nu ombudsvalet i Stockholms arbetarekommun avklarat. 24 ordniarie ombud är valda- en Rebella, Karin Wanngård, finns med bland de 24!! Grattis Karin! Jag är nästa Rebella som fjärde ersättare, plats 28. Det är svårt att inte vara stolt över den placeringen. Och väldigt ödmjuk- det är mer än 400 personer som gav sin röst för att se just mig på just den här kongressen. Woaw. Jag hoppas jag kan förvalta det förtroendet på ett bra sätt.
Stolt. Ödmjuk. Och ja, visst fan blir man lite illvillig också. För om det just den där helgen i mars skulle råka vara 4 personer ur just Stockholms kongressdelegation som kanske blir lite förkylda eller så. Ja, det är inte så kul med förkylningar- men det är bättre än magsjuka.. Då skulle det ju innebära att just jag fick vara med i just det beslutet och just det protokollet...