onsdag, maj 16, 2007

Klass och Kön

Alla som råkar vara socialistiska feminister eller som har försökt förklara för någon varför klassanalysen ensam inte är tillräcklig för att förklara världen har mött begreppen- klass och kön. Mycket har sagts om relationen mellan dessa två strukturer. En del ganska tokigt och en del bra. Jag vill passa på att tipsa LO:s uppdaterade version av klass och kön. Den kom ut redan 2006 men jag har inte fått tummen ur att läsa förrns nu. Ett litet smakprov:

Klasstillhörighet styr människors möjligheter och livsval. Det ger ojämlika livsvillkor. Kön påverkar människor på sammasätt. Det ger ojämställda livsvillkor. Orättvisor utifrån klass och kön kan dock motverkas. Hur klassamhället ser ut eller vilka olika egenskaper kvinnor och män tillskrivs är något som politik och aktivt arbete kan påverka. Den här boken visar hur villkor utifrån klass och könser ut på ett antal olika områden som är avgörande för jämställdheten i samhället. Den ger också förslag på fackliga verktyg för förändring.
Ibland har begreppen klass och kön formulerats som om de står mot varandra. Egentligen är det tvärt om. Att motverka orättvisor utifrån både klass och kön är inte en motsättning utan en förutsättning för ett rättvist samhälle. Arbetet mot klassorättvisor försvagas av att kvinnor och män ställs mot varandra och kvinnors sämre villkor förstärks genom klassklyftor i samhället.

Om du känner dig nyfiken på att läsa mer finns alltihop tillgängligt som pdf. Rekommenderas varmt!
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/3AEEFE337D0AF427C125712B0025C1A9/$file/LO_Klass%20och%20kon%202006.pdf

Inga kommentarer: