fredag, september 09, 2005

Högerregering med feminstisk inriktning? Knappast, Schyman..

Gudrun Schyman skriver på torsdagens DN-debatt att hon hellre ser en högerregering med feministisk politik än en vänsterregering förutan. Med denna retorik försöker Schyman sudda bort sin egen och FI:s vänsterstämpel.
Jag ser FI som ett bra komplement i svensk politik. Det saknas helt klart en feministisk analys på den politiska dagordningen som FI med sin blotta existens kan provocera fram, men med Schymans naiva inställning till högern och feminsimen blir jag mycket mera tveksam.
FI:s feministiska analys är i sig en vänsteranalys, om man tittar på några av FI:s "paradkrav" och sätter de i relation till de borgerliga partierna så bevisas den tesen med lätthet.

6-timmars arbetsdag:
Moderaterna, som av tradition reagerar ryggradsmässigt mot förstärkningar av de arbetsrättsliga lagarna, har länge drivit frågan om "större flexibilitet" i arbetstidslagen. Att reglera arbetstiden ännu hårdare kommer moderaterna aldrig att gå med på.

Kvotera föräldraförsäkringen:
Inget av de borgerliga partierna kommer att köpa detta krav. Kd vill ha vårdnadsbidrag istället, Moderater vill ha en blandning av befintlig försäkring, dock kraftigt förkortad och med sämre ersättning, och vårdnadsbidrag.

Skrota äktenskapslagstiftningen:
Fp borde rent ideologiskt vara villiga till en sådan reform. Men å andra sidan kommer Kd och de mer konservativt sinnade moderaterna att sparka bakut. Familjen är den grundläggande enheten för den konservativa ideologin- om Fp medverkar till en skrotning av äktenskapslagen så har de slagit en oförlåtlig split i den borgerliga alliansen, förmodligen inser de själva hur otaktiskt det vore.

Ovanstående pekar på orimligheten i Schymans resonemang om en feministiskt inriktad högerregering. Ingen av FI:s paradfrågor kommer att få gehör i ett borgerligt sammanhang. Att ens tro att det skulle vara möjligt med en högerregering med FI som vågmästare är befängt.
Gudrun Schyman borde veta bättre än så. Hon borde också veta att en högerregering inte kommer att minska patriarkatets makt- snarare kommer kvinnors ekonomiska, sociala och kulturella underordning att bli ännu större med en borgerlig regering.

2 kommentarer:

Tobias Smedberg sa...

Men är det inte så redan? Jag utgår från att de flesta Fí-väljare kommer att förespråka en röd regering så som det ser ut idag. S i samarbete med mp och v har (även om vi är långt ifrån idag) störst potentiell möjlighet att bedriva en feministisk politik.

Vad jag menar är att ni slåss mot ett spöke som inte finns. Istället för att lägga energi på att underminera feministiskt initiativ, låt världen se det ni i övrigt vill påtala, att feminism är ett minne blott i en borgerlig regering. Se inte Fi som ett hot, utan en möjlighet att skapa en feministisk dagordning inför valet.

Linnea sa...

Håller med dig Tobias. Däremot tycker jag att det är vansinnigt av Schyman att låtsas som att det skulle gå att bedriva feministisk politik i en högerregering.
I övrigt så tycker jag att FI har en klar roll att spela- just som påtryckare mot partierna i vänsterblocket, o framförallt för oss som jobbar inom dessa partier för att få mer feminism på dagordningen.