lördag, augusti 27, 2005

S och vårdnadsbidrag

Idag på DN debatt skriver Ylva Johansson om de satsningar som sker i budgeten vad gäller äldreomsorgen. Bland annat presenteras satsning på kompetenshöjning hos personalen, vilket naturligtvis är jättebra.
Däremot är jag tveksam inför den fyrdubbling av pengar som ska läggas till "vård av anhörig". Det är ingen nyhet att kvinnor idag tar större ansvar för det obetalda arbetet. I detta arbete nämner vi sällan vården av anhöriga. Kvinnor tar inte bara ett större ansvar för det gemensamma hemmet och barnen, utan även för vården av de egna föräldrarna OCH svärförldrarna.
Detta faktum är ett stort problem för jämställdheten.
Men - är lösningen verkligen att ge mer pengar till de som vårdar anhöriga? Är det inte till en bättre, och mer generös, hemtjänst som dessa pengar borde gå?
Att ge ett ekonomiskt stöd till de som vårdar förändrar ju inte på något sätt grundproblemet, utan ter sig snarare som de förslag om vårdnadsbidrag som socialdemokratin annars motarbetar när de kommer från annat håll.
Det sägs att alla regeringens förslag ska genomgå en könsanalys - har det verkligen gjorts i det här förslaget?

3 kommentarer:

Lowe sa...

Stolthet!

Det känns tvivelakatigt om förslaget har genomgått enkönsanalys.

Som undersköterska uppskattar jag all sattsning på den ickeakademiska delen av vårdpersonalen. Detta är dock ingen lösning på hela problemet och att ge mer pengar till närsående vet jag inte vad de tror sig lösa. Det som först behövs är att det beviljas mer tid till den enskilde vårdtagaren efter just dennes behov, (vådpersonalen är bara hos vårdtagaren den exakta tid som det är beviljat). Det kommer troligen resultera i fler arbetstimmar per arbetsgrupp och som vi vet sitter inte vårdpersonal och rullar tummarna på jobbet! Fler peroner behöver då anställas och redan nu är det svårt att fylla vårdprogramen på gymnasiet eftersom så få kan tänka sig en framtid innom vården.

Om vård och omsorg fick vara just vård och omsorg med en lön som går att leva på och en arbetsmiljö så kroppen/själen håller fram till pantsion så kanske alla dessa fantastiska männskor som jobbar kan få känna stolthet över sig själva, sitt yrke och sin roll i samhället!

hanna sa...

jag känner som du en viss skepticism, linnea. jag tror att man ska lägga ut så mycket som möjligt av ansvaret för vård av gamla och barn på det allmänna, eftersom det annars blir kvinnorna som tar det ansvaret. varför är det vi som föreslår detta, när vi aldrig nånsin skulle gå på vårdnadsbidrag för barn - det som blivit helt kd-märkt och de flesta inom s tycker är hemskt?
måste bara få vara lite entusiastisk över senatste arena!! här diksuteras dessa frågor, och dessutom amning, som ju vi pratat en hel del om i klubben. har sträckläst tidningen hela eftermiddagen!! fan vilken bra tidning.

Moa-Lisa sa...

En anledning till att det här inte uppmärksammats på samma sätt som barnvårdnadsbidraget är antagligen att de anhöriga som oftast vårdar gamla i hemmet är den lika gamla hustrun, vilket faktiskt gör det hela ännu mera tveksamt tycker jag.