tisdag, januari 02, 2007

Domstolarna tappat legitimitet

SOM-institutet gör årligen mätningar av svenska folkets förtroende för samhälleliga institutioner. Ofta är resultatet ganska nedslående. Kungen ligger bra till medan riksdag och regering ligger ganska dåligt till, politiska partier och facket ännu sämre och längst ner ligger europeiska institutioner.

Nytt i de senaste mätningarna har varit att förtroendet för domstolarna börjat svikta, det har annars legat på en stabil nivå.

Det finns självklart olika anledningar till att förtroendet sjunker. Men en stor del av förklaringen tror jag ligger i rapporteringen kring åtal mot enskilda domare men förhoppningsvis också i att media uppmärksammat, och i många fall kritiserat, utgången i våldtäktsmål och hur rättegångar gått till och brottsoffer hanterats.

Jag hoppas att årets mätning inte visar ett ökat förtroende. Även om jag såklart önskar att statens institutioner har en hög legitimitet bland folket så tror jag det är en viktig påminnelse för ansvariga för juristutbildningen och landets domstolar. Diskussionen måste tas på allvar, också av - och kanske framförallt av - våra mest konservativa institutioner som domstolar och universitet.

Genusperspektiv på utbildningen. Kurser i jämställdhet, könsroller och den egna förförståelsen om kön. En hela tiden pågående debatt och diskussion som präglas av seriösitet och engagemang. Det önskar jag av 2007.

(Såg en trailer för en kommande miniserie i Tv3, "Tsunami. Efter vågen. " Om man nu måste göra drama (och pengar!!) på tragedin så är detta på tok för tidigt. Respektera de sörjande!)

1 kommentar:

Kerstin sa...

Haha, att kungen ligger bra till är nu inte konstigt. Han har ju som jobb att bara vara trevlig och har uppfostrats till detta sedan han föddes. Och ingen makt har han heller så han ställer inte till så mycket elände heller (även om han kosta en massa men det talar man ju tyst om).