tisdag, mars 02, 2010

Fungerande tunnelbana och tryggare förskola vill den här småbarnsmamman ha

Ja, idag har de rödgröna partierna gått ut med det tydliga beskedet att avdraget för hushållsnära tjänster inte hör hemma i en framtidsinriktad politik för jobb och jämlikhet. Det känns väldigt bra!

Som heltidsarbetande småbarnsmamma har jag inte råd med att samhället prioriterar missriktade, dyra och ojämlikhetsskapande åtgärder - även om de påstås gynna mig. Jag prioriterar en trygg förskola och fungerande kollektivtrafik så vansinnigt långt före skattefinansierad rabatt på städning. Det är viktigt i vår familjs vardag.

Jag känner mig väldigt trygg med mina barns förskola. Jag vet att de trivs och utvecklas där, men jag vet också att det skulle kunna vara ännu bättre om det inte alltid sparades in på vikarier. En "lätt" besparingspost när resurserna inte räcker till är att sällan ta in vikarier. Sådant blir resultatet när Moderaterna m.fl. prioriterar skattesänkningar för välfärd. Ett annat resultat av den borgerliga politiken är att man nu planerar för barngrupper med ett barn mer än det officiella målet.

För att få vardagen att fungera är vi i den här staden helt beroende av att kollektivtrafiken och tunnelbanan fungerar. Då duger det inte att ha för liten snöröjningsbudget och hoppas att snön ska smälta bort ibland så att man slipper snöröja. Då duger det inte att sänka landstingsskatten i stället för att satsa på kollektivtrafiken och sjukvården.

Avdraget för hushållsnära tjänster har en massa nackdelar. Det är dyrt, fördelningspolitiskt uselt, motverkar produktivitet och återskapar av ojämlikhet mellan män och kvinnor. En av de få fördelar som nämns, vissa barnfamiljers stress, kan lösas på betydligt bättre sätt med t.ex. tryggare förskola och fungerande tunnelbana. Det känns oerhört skönt att kunna börja diskutera väsentligheter i stället.

7 kommentarer:

Gryningsräd sa...

Grundläggande fakta:
Barnomsorg: kommunens ansvar
Kollektivtrafiken: landstingets ansvar
RUT-avdrag: statens "ansvar".

Vi pratar alltså tre skiljda kassakistor här. Pengar som staten lägger ut drabbar INTE de saker du nämnde ovan, mer än indirekt (mer pengar nånstans, mindre kommunbidrag osv) men då kan man i stort sätt ställa ALLT (försvar, polis, jämnställdhetsbidrag, rättsväsende, demokratikostnader osv) mot kollektivtrafik och barnomsorg.

Det funkar dock inte så...

Nanna sa...

Min huvudsakliga poäng är att vi gemensamt kan göra många saker för att underlätta människors tidsplanering, vardag och frihet. För småbarnsföräldrar i Stockholm tror jag att fungerande kollektivtrafik och trygg förskola är av avgörande betydelse. Avdrag för hushållsnära tjänster som enbart en yttipyttig del av befolkningen använder (och skulle ha råd att använda även utan skatterabatt) mycket mindre viktigt.

Grundläggande fakta:
En grundläggande kritik av regeringens hantering av den ekonomiska krisen är att för lite pengar gått från staten till kommuner och landsting. Den rödgröna oppositionen men även institutioner som KI har argumenterat för större statsbidrag till kommuner och landsting så att jobb inom välfarden kan värnas.

Så jo - de pengar som gått till avdraget för hushållsnära tjänser hade kunnat gå till jobb i välfärden. Till exempel fler vikarier i förskolan.

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Allt du skriver, Nanna, skriver jag under på.
Förskolan borde byggas ut rejält. Det kommer dock ta flera år innan det blir möjligt då eftersatta löner och arbetsvillkor gjort förskolans yrken mindre attraktiva än avd de borde vara.
Kollektivtrafiken måste klara att löv och snö faller på spår och att bussar pajar. Det gjorde de innan bolaginserings-eländet sänkte kvaliteten på underhållet. Läs artikeln-länken längst ner.
Som jag ser det är lösningen är rejält höjd skattekvot. Statens skattebas, d v s hela landet, är den bästa för att åstadkomma ekonomisk utjämning genom höga progressiva skatter.
Om offentlig sektor utlovar stora lönesatsningar för de som jobbar med charmtrollen samt fler kollegor och slut på upphandlingsskiten för de som underhåller infrastrukturen skulle det gynna småbarndsföräldrar och andra stort.
http://aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article6659913.ab

Gryningsräd sa...

Den "yttipyttiga" delen av befolkningen handlar om ca 130 000 personer (inte sällan familjer vilket gör att fler personer drar nytta av avdraget än den som just får själva avdraget).

Eftersom personerna inte köpte tjänsten tidigare (innan avdraget) så har dom tydligen inte råd med det. Självklart kan väl alla köpa en städtjänst, men då på bekostnad av semesterresan till Thailand eller en ny bil... Nu får man råd med både och...

"...för lite pengar".
Enligt SKL själva har kommuner aldrig fått så mycket pengar från staten som nu och ändå är det för lite. Att kommuner i många fall lägger pengar på sådant som INTE är den grundläggande välfärden är kommunernas problem... sedan finns det självklart problem för kommunerna - t.ex. att man inte får fondera medel i goda tider för att klara dåliga - men det är en annan fråga här.

Nanna sa...

Ja det är ju i storleksordningen 100 gånger fler människor som inte nyttjar detta avdrag och jag tror mig veta att ett ganska stort antal av dessa människor varken har råd med Thailandsresor eller städhjälp.

Därför tycker jag att det känns skönt att den socialdemokratiska politiken nu kan fokusera på sådant som kan underlätta för alla familjer i Stockholm - till exempel fungerande tunnelbana och tryggare förskola.

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

till Gryningsräd:
Jag påstår att dina ord "Enligt SKL själva har kommuner aldrig fått så mycket pengar från staten som nu" är skitsnack.
Jag kommer itne tro det förrän jag fått en källhänvisning. Det går visserligen att trixa genom att räkna statsbidrag i löpande priser istället för att räkna realvärden.
Men det ger ett falskt mått och skulle göra att Zimbabwe, med 2,2 miljoner % inflation, blivit ett oerhört rikt land.
Borgare är bra på att bre på och fuska med fakta. Nu är det din tur att bevisa ditt påstående.

Gryningsräd sa...

Nanna:
Avdraget ger människor jobb och staten skatteintäkter. De personer som köper tjänsten får en något enklare vardag och kan lägga sin tid på familj eller på jobb. Eftersom det är ett avdrag betyder det att dom betalar MINDRE skatt - inte att staten betalar ut pengar till dom.

Edvin:
Read it and weep: http://www.fokus.se/2009/01/rapporten-som-gomdes/
"Den politiska ledningen gjorde en bedömning som innebar att rapporten blev kvar på lastpallarna. De var rädda att det skulle bli fel debatt i massmedierna när vi just nu är inne i en diskussion om att det behövs mer pengar till den kommunala sektorn" enligt chefsekonomen på SKL.