fredag, mars 26, 2010

Hög tid att dela lika

Jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen har ingen effekt. Det visar Försäkringskassans färska utvärdering. Resultatet är att papporna har tagit ut exakt lika många dagar innan som efter jämställdhetsbonusens införande. När 18 månader gått har papporna tagit ut 44 dagar i genomsnitt medan mammorna i genomsnitt tagit ut 250 dagar.

Utvärderingen av jämställdhetsbonusen visar alltså att en jämn fördelning av föräldraledigheten mellan kvinnor och män inte kommer till stånd med hjälp av ekonomiska incitament.

Det verkar inte vara pengarna som är grejen, utan mer seglivade föreställningar om vem som är mest lämpad att ta hand om barn och vem som ska satsa på jobbet. Men den ojämna fördelningen av föräldraledighet mellan män och kvinnor får allvarliga konsekvenser, för kvinnor främst på arbetsmarknaden och för män främst på hemmaplan.

Kvinnors arbetsmarknadssituation är betydligt sämre än mäns. Omräknat till heltidslön motsvarar kvinnors löner 84 procent av mäns löner. Och ser man till att kvinnor oftare jobbar deltid så är löneskillnaderna än större.

Lönegapet mellan män och kvinnor beror på flera saker. En del av skillnaden beror på att många kvinnor arbetar i yrken där lönen är lägre än i yrken där många män arbetar. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att kvinnodominerade arbeten systematiskt värderas lägre än mansdominerade arbeten.

En annan del av skillnaden i mäns och kvinnors löner beror på kvinnors större frånvaro från arbetet på grund av föräldraledighet och vård av barn med mera. Män får också oftare arbetsledande befattningar än kvinnor, trots att män inte har högre utbildning än kvinnor. Till sist beror löneskillnaderna på ren lönediskriminering, alltså att kvinnor och män får olika lön trots att de utför samma arbete.

Vi har kunskapen om att kvinnor tappar i lön jämfört med män när de är föräldralediga, att de förbigås när mer välavlönade tjänster och chefspositioner ska tillsättas, att de efter föräldraledigheten oftare jobbar deltid och att kvinnor inte ses som lika pålitlig arbetskraft som män.

Så har det varit länge. Lönegapet ligger stabilt på 16 procent. När det är uppenbart att det ojämna uttaget av föräldraledighet leder till sämre arbetsvillkor för kvinnor så måste vi tänka nytt, och samhället kan inte fortsätta subventionera en så ojämn fördelning föräldraledigheten.

Män förlorar också på den ojämnt fördelade föräldraledigheten. Män ses inte som lika bra föräldrar som kvinnor. Män behöver få bättre förutsättningar att vara närvarande föräldrar liksom deras barn behöver få chansen att växa upp i mer jämställda familjer som inte är fastnaglade i hämmande könsroller.

En individualiserad föräldraförsäkring där varje förälder får sin del av föräldraledigheten är därför en viktig reform för jämställdhet - i arbetslivet och på hemmaplan.

En individualiserad föräldraförsäkring skulle innebära ett stort steg mot ett samhälle där män förutsätts ta lika stort ansvar som kvinnor för sina barn, och där män och kvinnor betraktas som lika goda arbetstagare och får lön därefter.

Deabttartikeln publiceras idag på SVT debatt: http://svt.se/2.35188/1.1942011/hog_tid_att_dela_lika?lid=puff_1942011&lpos=rubrik

4 kommentarer:

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Längre inlägg tycker jag om när de, som i ditt fall, har något att komma med. Korta inlägg räcker inte till vissa resonemang. I stort är det enda jag ahr en synpunkt på ditt sätt att beskriva situationen utan könsmaktperspektiv.
Frågan om ansvar för hem och hushåll och dess påverkan arbetsmarknaden är både viktig, lätt (principiellt) och svår (praktiskt).
En föräldraförsäkring delad lika tycker jag är bra. Jag är dock tveksam till ett så sort fokus läggs på att lösa könsmaktordningen inom kärnfamiljerna.
Det vore bättre om frågan om föräldraförsäkringen blev en del i en större diskussion som även innefattar förskola (dagis och nattis), arbetstidsförkortning - såväl den bättre generella (6 timmars lönearbetsdag) som den sämre selektiva/individiuellt valfria (som i Pappers avtal).
Ska huvudansvar för barn alls ligga på familjen?

Mia Päärni sa...

Håller med dig Kristina, det är klart man ska dela på föräldraförsäkringen. Jag tror inte det finns något annat som är så betydelsefullt för att ta ett kliv mot ett jämställt samhälle. Och att jämställdhetsbonusen inte skulle ha någon effekt är väl ingen förvånad över. Åtminstone inte vi som har läst på lite grann. Man undrar ju när media och de etablerade politikerna sluta ge sken av att det handlar om pengarna och titta på fakta istället.

Erika sa...

Edvin,
Vad skall vi göra med all tid? Om vi går ner i arbetstid och inför statlig dag och natt barnomsorg samtidigt, vad upp når vi då? Vill vi inte få tid för våra barn? Jag förstår inte?

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

J-vl-a sk-tprogram som raderade mitt svar.
@Erika
Vad vill du göra med all tid? Fler Rebella-möten, fler timmar till nära och kära, läsning, avkoppling...?.
Om vi går ner i arbetstid och inför barnomsorg på dygnets alla timmar uppnår vi
1) mer tid åt oss själva, mindre åt lönearbetet (vilket troligen minsker förslitning, ökar trivsel och livskvalitet mm)
2) mindre ansvar för barn i en (kärnfamiljs) institution som inte är jämlik och mer kollektivt ansvar.
Visst är det bra att få mer tid till våra barn. Men det ska inte ske genom att mer ansvar för barntillsyn läggs i familjen.Arbetstidsförkortning är väl utmärkt dock..
Förtydliga vad du tycker och vad du inte förstår.