onsdag, augusti 19, 2009

Dags för en samtyckeslagstiftning

Kammaråklagare Rolf Hillegren har fått ta emot stark kritik efter sitt uttalande om att sex mot partnerns vilja i en relation knappast ska ses som våldtäkt och ge två års fängelse, utan snarare en ordningsförseelse. Han ber nu om ursäkt för detta men hävdar istället ”Jag delar uppfattningen att ”ett nej är ett nej” som brukar hävdas. Däremot anser jag att man inte ska lagstifta om samtycke, då frågan ändå är central i alla våldtäktsmål. Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker.” (sic!)

Professor emirita i straffrätt Madelein Leijonhufvud har krävt hans avgång och vill helt rätt införa en samtyckeslagstiftning.

En samtyckeslagstiftning handlar inte om omvänd bevisbörda utan om en lagstiftning vid sexualbrott som innebär att man utgår från att offret säger nej tills den säger ja istället för dagens att man säger ja tills man säger nej.

En samtyckeslagstiftning kommer nog inte ändra på det faktum att de flest våldtäkter aldrig anmäls och att de flesta våldtäktsmän inte fälls på grund av att det är svårt att bevisa.

Men en samtyckeslagstiftning skulle få den åtalade att svara på hur samtycket inhämtades istället för att den målsägande skulle svara på hur denna protesterat. En samtyckeslagstiftning kan också leda till en förändring av inställningen till vad våldtäkt är. Samtal mellan människor om våldtäkt kommer att präglas av att man ska ta reda på att den som man vill ha sex med också vill det. Inte om tjejen (som oftast) sa nej.

Det finns många röster för en samtyckeslagstiftning: Miljöpartiet, Feminsitiskt initativ och Libertas redaktör Hanna Linnéa Hellström skriver väl om en samtyckeslagstiftning och Annie Johansson (C) var helt rätt ute i denna fråga när Stureplansprofileran häktades och framhävde att Europadomstolen 2003 fastslog genom Bulgariendomen ett krav på att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke ska vara straffbelagda. Bland EUs medlemmar kan nämnas att Belgien, Irland och Storbritannien redan har lagar som innebär att sexuella handlingar som företas utan samtycke anses som våldtäkt. Det är snarast en skandal att Sverige, genom att ha Europas senast stiftade sexualbrottslag står tveksam inför de krav som Europadomstolen kräver.

Det är dags för S att se över frågan.

Inga kommentarer: