tisdag, oktober 02, 2007

Dags att ta kampen för 8 timmars arbetsdag!

Jörgen Larsson, doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet kom i fredags ut med en studie om familjeliv och tidspress. Han visar att ungefär hälften av alla föräldrar med barn under 18 år känner tidspress vilket kan jämföras med att lite mindre än en tredjedel av dem som inte har barn gör det.

Inte helt oväntat visar han att tidspresseffekten av att ha barn är betydligt större på kvinnor än på män. Trots att 25 % av kvinnorna och bara 6 % av männen väljer att gå ned i arbetstid under småbarnsåren. Jörgen Larsson föreslår att det ska införas en jämställdhetsbonus som faller ut när båda föräldrarna minskar sin arbetstid i lika stor utsträckning.

Han lyfter fram några andra intressanta vinklingar på problemet som får mig att fundera på hur jag ska leva mitt liv:

- Ting tar tid. Konsumtionsökningen utgör en påtaglig grund för tidspress. Han menar att tidspressen skulle minska om man minskade sitt ägande eftersom det tar tid att äga saker då de ska inhandlas, underhållas, repareras, förvaras och till sist avyttras. Jag bor kvar i min lägenhet och försöker sluta shoppa (i alla fall stora saker).

- Pigavdrag löser tydligen inte problemet. Studien visar att köp av hushållsnära tjänster inte minskar tidspressen. Jag struntar helt enkelt i att börja köpa pigor.

- Skilj dig eller bete dig som om du vore skild. En lösning på problemet som förs fram är att föräldrar bör dela upp ansvaret för barnen så som skilda gör på dags- eller veckobasis. Jag fortsätter att vara särbo även efter att barnen har kommit.

Skrämmande är att läsa att det är fem gånger så vanligt bland pappor som bland mammor att regelbundet arbeta mer än 48 timmar i veckan. Det känns som om kampen för sex timmars arbetsdag är långt borta då vi ännu inte vunnit kampen om åtta timmars arbetsdag. Förslaget om en jämställdhetsbonus som föräldrarna får som kompensation om de båda väljer att gå ned i tid lika mycket är väl värt att fundera på men först måste väl ändå möjligheten till att bara jobba heltid infrias. Det är dags att ta kampen för en åtta timmars arbetsdag!

1 kommentar:

Hanna sa...

eller hur, det där med papporna gör mig så sur. varför ska de vara helt fria satsa på karriären samtidigt som de har småbarn?