tisdag, oktober 16, 2007

Svårt att starta genusarbete

Det märks att vår regering inte tycker att genusarbete i förskolan är över hövan viktigt.

Förskolan där min dotter går vill sätta igång med genusarbete. Jag är förstås överlycklig över det och har erbjudit mig att hjälpa till då jag själv är genusvetare. Efter ett inledande möte har jag nu ägnat ett antal timmar åt att hitta någon instans som kan tänkas kunna hjälpa min förskola att komma igång och som skolan skulle kunna söka pengar från för att kunna anlita t.ex. en genusinriktad dramagrupp eller en genuspedagog.

Till min stora besvikelse märker jag att de dörrar som tidigare stått öppna nu har stängts. Myndigheten för skolutveckling har INTE fått förnyat uppdrag att arbeta med genus, Delegationen för jämställdhet i förskolan har lämnat sitt slutbetänkande 2006 och som jag förstår det INTE fått någon fortsättning, men kanske tråkigast av allt är att Jämrum har upphört att existera. Jämrum var det forum för genus i förskolan som det uppmärksammade arbetet på förskolan Tittmyran i Gävle gav upphov till. Visserligen tillämpas pedagogiken lokalt men som inspiratörer för andra förskolor finns de alltså inte kvar.

Riktigt trist. Det känns som cynism att läsa i tidningarna om hur bra och viktigt det är med genuspedagoger om man inte har råd att anlita dem eller för den delen hittar några mer pålitliga sätt att anlita en sådan än "min bekants bekant.."

Någon som har något uppslag på hur man får till ett genusarbete i förskolan? litteratur finns ju i massor men de praktiska förutsättningarna?

3 kommentarer:

Gabriella sa...

Det här var väldigt intressant. Om det verkligen är så att resurser för att arbeta med genus i skolan har försvunnit så borde detta uppmärksammas. Det är ju pinsamt och rent ut sagt så otroligt puckat gjort.

Stackars ansvariga handläggare. Om detta må vi berätta....

Men för att besvara din fråga... man får väl kolla i gamla handböcker då kanske...

Anonym sa...

Jag skrev en kommentar tidigare som verkar ha försvunnit. Dyker både den och denna upp så ha överseende. Hur som helst, eftersom förskolan främst är ett kommunalt ansvar så tycker jag att man kan börja där. Jag vet inte vilken kommun du tillhör, men i stadsdelen där jag sitter (som har ansvar för förskolorna) har vi genusfrågor i för- och grundskolan som ett prioriterat område, i år och nästa år. Men vi är en kommun där vi (s) styr (med v och mp), och det kanske inte är så lätt i en borgerligt styrd kommun. Vad säger kamraterna i stadsdelarna eller barn- och utbildningsnämnden, fullmäktige? Kanske kan ni, föräldrar och personal på förskolan, träffa ansvarigt kommunalråd och fråga hur ni ska kunna jobba med de här frågorna för att göra verksamheten bättre? Kanske kan personalens fackförbund hjälpa till och hitta sätt att jobba med frågorna?
hälsningar,
johanna

Mia Päärni sa...

Utan genusarbete i förskolan finns det inte en chans att vi uppnår ett någorlunda jämställt samhälle de närmsta 200 åren... Jag tror att det är ett av de viktigaste områdena att arbeta med.