torsdag, september 20, 2007

Om en regeringen som verkar blind och en akassa som verkar vara en ynnest för få

Regeringen presenterar nu budget för 2008 och passar på att försämra arbetslöshetsförsäkringen ytterligare. Nu är det de deltidsarbetslösa som ska klämmas åt.

Enligt regeringen är det tydligen många som bara jobbar deltid och är nöjda med det, och fine, jag kan förstå att man vill markera för dem att det inte är okej att förlita sig på att staten fyller upp inkomsten i flera år.

Men sanningen är väl snarare att väldigt många kvinnor som arbetar deltid vill arbeta mer. Och detta är ett arbetsgivarproblem. Bland annat Carin Holmberg har gjort jämförelser mellan butiker där framförallt män arbetar och butiker där framförallt kvinnor jobbar. Där män jobbar är heltid normen, medan kvinnor ofta får jobba deltid. Arbetsgivaren skyller på att man inte kan lägga schema som baserar sig på heltid. Men hur kommer det sig att man kan jobba heltid på Stadium men inte på Lindex? De har samma öppettider.

Många deltider återfinns också i vården. Ett kvinnodominerat yrke där fokus inte alltid legat på arbetstagarnas välmående.

Kvinnors arbetstid, där deltid är mycket vanligare än hos män, är en familjepolitisk fråga. Många familjers vardag fungerar genom att kvinnor lönearbetar mindre och arbetar gratis i hemmet i stället. Om män och kvinnor skulle ta gemensamt ansvar för hemmen så skulle många kvinnor kunna gå upp i arbetstid.

Inte alla kvinnor som jobbar deltid gör det av familjeskälet. Men detta har lett till en syn på kvinnors arbetstid som drabbar oss alla. Vi förväntas inte satsa på jobbet efter att vi fått barn, vi förväntas vara hemma mer, eventuellt gå ner i deltid. Vi blir arbetskraft man inte kan lita på och det är lika bra att låta oss gå på deltider.

Man måste bekämpa deltiderna från båda håll. Man måste sätta press på arbetsgivarna och man måste kanske markera mot arbetstagarna. Stockholm har som arbetsgivare försökt ta sitt ansvar och har haft projekt med rätt till heltid. Socialdemokraterna i Stockholm gick också vad jag minns till val på rätten till heltid. Men man kan inte bara som alliansregeringen sätta press på kvinnorna. Det kommer bara resultera i misär.

Män måste ta sitt ansvar för kvinnors deltid. Och det finns ingen anledning att inte vara tydlig där.

1 kommentar:

Mia Päärni sa...

Det som upprörde mig mest när jag läste om förslaget med begränsad a-kassa var att man skrev att ensamstående med barn under 18 får kan få fortsatt ersättning om de deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Dvs deltar i aktiviteter de dagar de inte arbetar full tid. Ja, det är precis vad ensamstående (läs lågavlönade kvinnor...) behöver. De som sliter för att få vardagen att gå ihop, både ekonomiskt och praktiskt med städning, matlagning, tvätt och allt annat som hör livet till med barn. Puh! Och de måste hela tiden söka heltidsarbete, för så är det faktiskt om man uppbär a-kassa och är deltidsarbetande. Härligt härligt. Ganska långt ifrån Fredrik Reinfeldts verklighet.