måndag, mars 12, 2007

Vi hoppas på Veronica Palm

Veronica Palm, socialdemokratisk riksdagsledamot och medlem i Unga S-kvinnor Rebella har nominerats till förbundsordförande för S-kvinnor. Vi i Unga S-kvinnor Rebella har nominerat henne och en rad kvinnodistrikt ute i landet likaså. Våra telefoner går varma och de glada tillropen är många. En sak är säker – vi är många som tror på Veronica.

Veronica är 34 år, uppväxt i Östergötland, riksdagsledamot sedan 2002, bor numera i Stockholms förorten Högdalen med maken Roger och döttrarna Alva, Klara och Moa. Hon
har ett stort intresse och goda kunskaper i internationella frågor. Hon satt tidigare i Europaparlamentet och i dagens riksdag är hon ledamot i utrikesutskottet. Men Veronica är även engagerad i frågor som rör barns rättigheter, jämställdhet och integration.

Plattform
I och med att Veronica sitter i riksdagen, har hon en bra plattform för att kunna ställa fram ett tydligt alternativ till den borgerliga regeringens politik. Veronica har bred förankring i partiet och sidoorganisationerna, stor vana av folkrörelsearbete, ett mycket omfattande nationellt och internationellt nätverk och inte minst ett djupt engagemang i de politiska frågor där S-kvinnor traditionellt haft högt förtroende. Vi tror att det är mycket viktigt att vår förbundsordförande sitter i riksdagen. Det är viktigt att finnas på den arenan och i det kontaktnätverket. Kanske är det än viktigare nu än någonsin när vi är i opposition och det blir svårare att påverka och nå ut.

Politiken
Veronica har ett djupt engagemang i de politiska frågor där S-kvinnor traditionellt haft högt förtroende; jämställdhet, barn/familj och internationellt. Med kd i socialdepartementet och moderaterna som biståndsansvariga kommer vi S-kvinnor ha en nyckelroll för att stoppa deras konservativa syn på kvinnor, barn och solidaritet. Veronica kan med trovärdighet och kunskap ta den debatten. Vi känner att hon dessutom på ett trovärdigt sätt kan lyfta fram de yngre kvinnornas perspektiv och det är en grupp som socialdemokraterna tappade i valrörelsen och som det är viktigt att fånga upp igen.

Personen
Veronica är en lyssnande debattör och ledare, duktig på att både få en grupp att arbeta åt samma håll och att få alla i en grupp att känna sig sedda och behövda. S-kvinnor är organisation som är fylld av färgstarka och kunniga kvinnor - med en folkrörelseorganisatör som Veronica kan kanske hela organisationen växa och vinna ny politisk terräng. Efter valförlusten står socialdemokratin inför ett stort förändringsarbete och måste samla vår styrka, politiskt och organisatoriskt.
Mona Sahlin brukar säga att vi i arbetarrörelsen måste ompröva vårt ledarskap. Kloka ord. Vi Unga S-kvinnor Rebella tycker att valet av Veronica skulle vara ett steg på vägen.

10 kommentarer:

Eva-Lena Jansson sa...

Bra!
Vi är många som tycker att Veronica
skulle bli en alldeles utmärkt ordförande för S-Kvinnor.

Anonym sa...

Word!

Anonym sa...

vi är också många som gillar Nalin, trots det krypskytte hon blir utsatt för... så räkna med fajt!

Anonym sa...

Hej,

Vem är du som skriver ANONYMT om att Nalin blir utsatt för krypskytte?

undrar Julia Janiec,

som tycker att både Nalin och Veronica är jätteduktiga politiker, men som tror att Veronica skulle vara fantastisk som ordförande för S-kvinnor och därför har nominerat henne tillsammans med min klubb och mitt distrikt. Inget krypskytte, bara öppna kort!

Linnea sa...

Bra skrivet, Anna. Det vore verkligen jätteroligt med Veronica som ordförande. Nalin har gjort mycket bra under sitt ordförandeskap, framförallt satt hedersrelaterat våld högre på agendan- Veronica är helt rätt för att ta över bollen och vara den som fortsätter att utveckla S-kvinnor.
Precis som du säger är det viktigt att ompröva ledarskapet för partiet såväl som förbundet. Jag tror generellt att vi behöver nya ledarkulturer där vi oftare förändrar ledarskap i våra organisationer, det är sundare än de väldigt långa perioder som vi har tradition utav.
O så är det såklart en stolthet i sig att vara ordförande för en förening med en blivande förbundsordförande som medlem :-)

Anonym sa...

Jag har alltid röstat s.

Men det är slut med det nu.
Eran jämställdhet är lögn. Den går visst ut på att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter. Men den går också bevisligen ut på att diskriminera, smutskasta och skuldbelägga män.

Ni engagerar er aldrig i sammanhang där män eller pojkar far illa. Aldrig. Det spelar ingen roll om det handlar om pojkar som misslyckas i skolan, män som (nästan alltid) förlorar vårdnadstvister, män som tvingas att göra lumpen och försvara landet med sitt liv, män som har betydligt kortare livslängd, sämre hälsa, högre arbetslöshet, dör mycket oftare i sitt arbetsliv osv.

Jämställdhet för er är bara åt "erat håll". Men det är logiskt fel och det moraliskt orättfärdigt.

Jag är för kvinnors lika rättigheter och möjligheter. Men om det ska villkorat med att man diskriminerar män. Då ställer inte jag upp. Jag kan gärna ta denna diskussionen med vem som helst här. Men jag vet att ni är strikt politiskt korrekt och följaktigen inte tar. Det är tabu.

Jag är man.
Innan jag är socialdemokrat.
Till skillnad från många andra svenska män, så tycker jag just att detta är manligt.

Martin B

Gabriella sa...

Hej Martin!

Jag är lite osäker på vad du grundar din kritik på. Min bild är att socialdemokraterna tradionellt sätt har ägnat sig åt just sådana saker som att stötta de som inte klarar skolan, förbättra villkoren i arbetslivet (arbetsmiljö mm), arbeta för alla människors rätt till vård och omvårdnad oavsett storleken på plånboken.

Detta är inte en politik som medvetet har riktat sig till ett visst kön. Men som feminist har jag, tillskillnad från dig, uppfattningen att många av de här sakernar framförallt har gynnat män. Det är, historiskt sett, oftare som mäns arbetsvillkor har uppmärksammats än kvinnors till exempel.

Jag tycker förövrigt att värnpliken bör gälla såväl kvinnor som män.

Jag diskuterar gärna vidare om du har några konkreta exempel där du tycker att män har diskriminerats av socialdemokratisk politik.

Anonym sa...

Hej Gabriella!

Du säger dig vara "osäker" på vad jag grundar min kritik på och efterlyser "konkreta exempel". Jag tycker just att gjorde precis det i min text.

"förlorar vårdnadstvister, män som tvingas att göra lumpen och försvara landet med sitt liv, män som har betydligt kortare livslängd, sämre hälsa, högre arbetslöshet, dör mycket oftare i sitt arbetsliv "

Allt detta är allmänt känt och det rapporteras i media om det, inte sällan. Det är dessutom statistiskt belagt. Surfa t.ex. till SCB och kolla själv. Men det var bara några exempel!

Du väljer att inte problematisera mina påståenden om diskriminering av män. Det förstår jag inte, om du nu säger dig vara för jämställdhet.

Istället så verkar ditt resonemang bygga på ditt definitionsmässiga och axiomatiska ideologiska ställningstagande eftersom du säger:

"Men som feminist har jag, tillskillnad från dig, uppfattningen att många av de här sakernar framförallt har gynnat män."

Jaså. På vilket sätt då? Att t.ex. dö i förtid med sämre hälsa?

Du säger dig vilja diskutera. Men jag ser inga spår av det än att du bara säger det. Jag tvivlar.

Det är synd.

Gabriella sa...

Hej Anonym

Det är ett allmänt faktum att sjukvård, forskning kring hälsa och medicin sedan länge har utgått från mäns hälsa och inte kvinnors. Det anser jag vara diskriminerande mot kvinnor och inte mot män (läs ex här http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14747187.asp) Att män trots detta inte lever lika länge som kvinnor anser jag inte kan ses som att samhället har diskriminerat män, det är som sagt främst deras hälsa som har varit i fokus.

Vad det gäller arbetslöshetsstatistiken så förstår jag det som att deltagandet på arbetsmarknaden är högre bland män än bland kvinnor (som exempelvis istället får vara hemma och sköta hemmet, något som inte ger vare sig pensionspoäng eller möjlighet till karriär) och därför kan "arbetslösheten" bland kvinnor vara lägre.

Jag är inte dummare än att jag förstår att det finns många samhällsproblem som rör såväl män som kvinnor. Mitt socialdemokratiska engagmang bottnar i en maktanalys som visar att alla människor inte har samma möjligheter att skapa sig de liv de önskar. Men om jag sedan lägger på en feministisk analys så ser jag att möjligheterna för män är mycket större än möjligheterna för kvinnor. Att som du hävda att det finns en gömd diskriminering av män, som då skulle gynna kvinnor, annars är det så att säga ingen diskriminering (om någon diskrimineras bör ju någon annan gynnas, och utgår man från kön så bör alltså kvinnor gynnas då män diskrimineras) blir bara ett tecken på okunskap utifrån min horisont.

Anonym sa...

Det här är ingen diskussion. All sådan är meningslös.

Det är bara kamp som gäller. För min del så blir det att diskriminera tillbaka. I synnerhet så kommer jag att medvetet diskriminera, sabotera och motarbeta feminister och s k socialdemokrater. Jag kommer naturligtvis att använda all makt jag har, och den är inte obetydlig.
Redan idag gör jag livet ordentligt surt för ett antal individer. Det är en tillfredsställande känsla. Man vet ju att man gör något bra. :-)

Aldrig igen här...