torsdag, mars 29, 2007

Kvinnors löner lagom?

Eller hur ska jag tolka resultatet i DNs webbenkät "Behövs det en satsning på kvinnolöner?". Ungefär en tredjedel har svarat nej. Då undrar man ju om den tredjedelen hade svarat nej på frågan "Anser du att man bör ta till en aktiv åtgärd för att minska lönegapet mellan kvinnor och män i vårt samhälle?". För då är det mer den aktiva åtgärden de reagerar mot. Eller så tycker de att det inte är mer än rätt att kvinnor tjänar lite mindre... Vad tror ni? Och vad tycker ni? Gå in och rösta!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det behövs satsningar på att ta bort hinder för kvinnor i näringslivet, dvs motverka diskriminering. Om vi kommer till rätt med negativ särbehandling så infinner sig snart jämvikt. Men det behövs inte satsningar som strävar mot någon i förväg avgjord lönenivå. Kort sagt: kvinnor borde få marknadsmässiga löner. Varken mer eller mindre.

Gabriella sa...

Jag tror inte jag riktigt förstår vad du menar? Marknadsmässiga löner? Och du skriver ju själv på din blogg att man ska "bekämpa könsdiskrimering där den uppträder".

Men du tror kanske inte det är diskriminering när kvinnor har lägre inkomster än män?

Jonas sa...

Nej, det är knappast kartlagt varför kvinnor tjänar mindre än män. Vi vet i och för sig att stora delar beror på val av sektor/jobb. Men även när hänsyn tagits till alla tillgängliga variabler finns ju skillnader.

Jag utger mig inte för att ha det sanna svaret i frågan, men jag tror största delen av skillnaden beror på att män och kvinnor har vissa tendensskillnader i agerande - vare sig detta beror på arv eller miljö. Män "tar för sig mer" och lyckas få högre löner. Detta är ju ett problem i sig, men måste lösas från grunden.

En del löneskillnader kan säkert också tillskrivas ren diskriminering. Men i mina ögon tycks alltför många tro att hela skillnaden består i detta.

Jag röstade för övrigt nej i frågan av diverse skäl. Min tolkning av frågan var att den är kopplad till lönerörelsen och LO idag.

Gabriella sa...

Jonas - och du tycker inte man ska försöka använda lönerörelsen till att förbättra kvinnors löner? Utan det ska vara kvinna försöka fixa själv genom att "ta för sig". Är det så du tänker?