måndag, mars 12, 2007

FRIABORT.NU

Upprop för fri abort!
Det är kvinnans rättighet att själv kunna bestämma över om, och när, hon vill ha barn. Denna rättighet, fri och säker abort, finns idag endast i en tredjedel av världens länder. De som förvägrar kvinnor rätten till sin kropp och rätten att styra över sin reproduktion, fråntar dem makten över deras liv. Säkra och fria aborter räddar liv. Varje år dör cirka 70 000 kvinnor i världen till följd av osäkra och olagliga aborter, och många fler skadas.
I Sverige har vi fri abort sedan 1975. Vi är stolta över den svenska abortlagen. Vi är tacksamma för att svenska kvinnor under 1960-talet fick möjlighet att göra abort i Polen, och att polska kvinnor stödde oss i vår kamp för en egen abortlag. Idag har kartan ritats om. Polska kvinnor är hänvisade till illegal abortverksamhet, och många av dem skadas när de inte har råd att betala för en säker abort. Inte heller i Malta eller Irland är abort tillåtet. Detta faktum, att kvinnor i EU skadas av osäkra aborter, och några till och med dör, för att de förvägras rätten till sin egen kropp och hälsa, talar vi alltför sällan om. Med fri abort i Sverige har vi ett ansvar att föra kampen vidare. Vi som undertecknar detta upprop vill leva i en värld som inte förvägrar kvinnans självklara rätt till sin egen kropp och varje barns rätt att födas önskad.
Vi som undertecknar detta upprop kräver att alla kvinnor i alla länder ska ha tillgång till preventivmedel, sexualupplysning och till fria och säkra aborter.

Veronica Palm, f.d. EU-parlamentariker (s)Inger Segelström, EU-parlamentariker (s)Anna Hedh, EU-parlamentariker (s)Åsa Westlund, EU-parlamentariker (s)Maj-Britt Theorin, f.d. EU-parlamentariker (s)Maj-Lis Lööw, f.d. EU-parlamentariker (s)Yvonne Sandberg Fries, f.d. EU-parlamentariker (s)Ewa Hedkvist Petersen, f.d. EU-parlamentariker (s)Birgitta Ahlqvist, f.d. EU-parlamentariker (s)

Vill du också skriva på uppropet? Gå in på http://www.friabort.nu/

1 kommentar:

Anonym sa...

Varför har inte män någon att säga till om när det gäller abort?

En man måste också kunna bestämma om hans barn ska födas eller inte. Det kan inte bara vara upp till kvinnan. Men så är det nu. Det är naturligtvis logiskt fel och orättvist.

Var finns mannens rättigheter?

Om man nu säger sig vara för jämställdhet, så ska det gälla åt "båda håll".

Svara på det.

från en misströstande socialdemokratisk man

Martin B