söndag, november 04, 2007

Var så god, övertyga mig! Men det blir tufft!

Sommaren 2007 var en skitsommar för mig. Försöket att utmana min ideologiska utgångspunkt var ett gravt misstag, men dock en nyttig erfarenhet. I Nacka kommun finns närmare 50 olika hemtjänstföretag och i ett av dem jobbade jag. I Nackas kundvalssystem väljer de äldre själva vilka utförare de vill ha. Det är borgerlighetens valfrihet. Den kommunala hemtjänsten kommer tydligen att försvinna helt under nästa år. Ingen vill ju ha den.

På min arbetsplats fanns inget kollektivavtal, ingen personalstyrka som höll ihop, ingenstans där kritiken mot orealistiska tidscheman kunde kanaliseras, antagligen hade vi inte ens meddelarfrihet. Där fanns heller inga möjligheter till vidareutbildning, inte heller en diskussion om arbetsmiljön. Under mina sju veckor byttes aldrig handduken på toaletten, ingen tvål erbjöds och toastolen luktade kiss. Köket var en skrubb. Det var bättre att sitta i bilen och äta.

Min arbetsplats fuskade konstant med besöken hemma hos ”kunderna”. En halvtimme blev en kvart, en kvart blev fem minuter. Vissa scheman drog ihop två halvtimmesbesök till en kvart, utan körtid mellan ”kunderna”. Om du klagade var chefen oförstående och bytte ämne. För att hinna med arbetet krävdes övertid och 15 minuters lunchraster. Om man skrev upp det på tidsredovisningslappen fick man alltid förklara varför för chefen. Hon ville "driva företag".

Det handlar ju om borgarnas valfrihet. Att ”kunden” själv ska välja företag, och det låter fint, eller hur? Men hur fint är det när personalen saknar kunskaper om vårdhygien, lyftteknik eller etiskt förhållningssätt i vården? Hur fint är valfrihet när arbetskraften saknar utbildning i de mest grundläggande omsorgskunskaper som borde vara självklart inom hemtjänsten? De kompetenshöjningar som genomförts i den kommunala hemtjänsten var inte värt vatten i företaget jag jobbade. Vad gör det med lönen i denna kvinnodominerade sektor?

Hur bra är borgerlig valfriheten när den medicinska vården och omsorgsprocessen separerats och ingen personal ens träffat ansvarig distriktssköterska, än mindre fått delegering för medicingivning eller stomibyte? Inga rutiner fanns för vårdhygien. För alla er som jobbat i vården kan jag säga att plasthandskar och alcogel inte fanns att tillgå. Hur hygieniskt är det när man ska torka bajs? Vad är valfrihet när brott mot hälso- och sjukvårdslagen begås dagligen i den kundvalsmodell som finns i Nacka? Och dessutom, vad vet de äldre/kunderna, om detta?

Den offentliga debatten handlar om att fler privata alternativ och avknoppningar ska ge bättre tillgänglighet och ökad kvalité. Än så länge har ingen kunnat visa mig någon som helst evidens/bevis på att marknadens konkurrens även fungerar inom offentlig vård och omsorg. Trots detta faller allt fler in i samma retorik, även SLL-landstingsråden från (s). Det räcker att det "känns" modernt.

Den som kan svara på mina frågor om Nackas kundvalssystem, eller möjligen ge mig vetenskapliga belägg på privatiseringens (positiva) effekter, kanske också kan svara på varför sommaren 2007 blev en skitsommar för mig.

P.S. Petra Ullmanen skrev om äldreomsorgens utveckling i Ordfront nyligen. Värt att läsa! Tre hundra miljoner kronor stimulerar borgarna i regeringen kommunerna för att få dem att införa kundvalssytem. D.S.

Johanna F, debutant på bloggen

2 kommentarer:

hanna sa...

du borde wallraffat och skrivit en bok. sånt här bör alla få veta, både vi som har våra gamla morföräldrar där, vi som jobbar där, och som betalar för det – eller som får skatten sänkt så att välfärden får mindre pengar. usch!

Kerstin sa...

Intressant information - tack för den. Det här skulle fler i den privata vården berätta om.