tisdag, februari 13, 2007

Ojämställda nystartsjobb

Det har nu visat sig att nystartsjobben klart gynnar arbetslösa män. Bara 30% av de som fått jobb är kvinnor.

Visst, allting går inte att förutspå. Men om man har en arrogant inställning till att lägga genusperspektiv på sina åtgärder så blir det kanske lätt såhär. För inte kan väl feministen Anders Borg ha trott att en åtgärd som missgynnar de som varit föräldralediga (har man mer än ett visst antal dagar, 29?, föräldraledighet det senaste året så får man inte nystartsjobb) ska vara könlös????

1 kommentar:

Veronica sa...

Eller om man jobbar i offentlig sektor...

Regeringen motiverar det med att de vill se fler privata aktörer i välfärdssektorn och ”…de kommer då kunna ta in kvinnor på nystarsjobb.” som statssekreteraren på näringsdepartementet uttrycker det.

Glasklart blir två saker 1. skattesubvention av hushållsnäratjänster är regeringens lösningen på allt. 2. regeringen föraktar inte bara offentlig sektor, utan också alla oss som har vår yrkesstolthet där.