måndag, oktober 09, 2006

Jämställdhet- för den som har råd.

För er som har följt Rebellas blogg är det ingen nyhet att vi är starkt emot skattesubventionering av hushållsnära tjänster. Anledningarna är flera men i korthet så tror vi inte att det ökar jämställdheten att män (återigen) kan köpa sig från ansvar, att det är djupt orättvist att det tas pengar från behovsprövad hemtjänst till att skattesubventionera de redan välbetaldas städning men också att en arbetsmarknad med låga löner och dåliga arbetsvillkor Alltid missgynnar arbetarklassens kvinnor.
Én skattesubentionering av hushållsnära tjänster kommer med andra ord att öka både klass- och könsorättivsor. Precis hur orättvist förslaget är och vem som faktiskt gynnas av högerregeringens politik kan man läsa hos Magnus, som gjort ett briljant inlägg här.

Inga kommentarer: