lördag, februari 28, 2009

Behåll ebo och utforma en politik för etnisk jämlikhet

Samhället står inför flera utmaningar med en ökande bostadsbrist, en etnisk boendesegregation och en etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden som försämrar invandrades möjligheter. Inget av detta löses med hårdare krav på invandrade eller ett avskaffande av ebo.

Istället för att rikta de politiska förslagen mot dem som nyligen kommit till Sverige bör vi socialdemokrater fokusera våra förslag på att motverka den etniska diskrimineringen i samhället. - Politiska förslag för att bygga bort den etniska boendesegregationen. Kommunernas stora utmaning är att planera och bygga så att den etniska bostadssegregationen minskar. Här finns det massor för kommunerna att göra men än så länge är inte mycket tänkt eller gjort. - Politiska förslag för att motverka att kommunala och privata bostadsbolag diskriminerar de som har en mörkare hudfärg eller ett utländskt klingande efternamn. - Politiska förslag för att arbetsgivare ska se till kompetens och inte hudfärg, namn eller accent. - Politiska förslag för att myndigheter ska behandla alla boende i Sverige lika.

Det är dags att utforma en politik för jämlikhet oavsett hud- och hårfärg.

4 kommentarer:

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Kristina:
Du har ett bra syfte. Men jag håller inte med om din analys. Det gäller att skilja på orsak och verkan. Visst har invandrare generellt en sämre levnadsstandard och inkomst än infödda i Sverige. Visst tvingas många invandrare utstå hårdare krav på arbetskraftens marknad.
Men den etniska underordningen är ändå ett symptom, inte en orsak som patriarketet och kapitalismen.
En medveten facklig kamp för lika villkor oavsett kön och etnicitet behövs. En lika medveten politik med samarbete mellan socialdemokratiska riksdags- och kommunpolitiker behövs också. Likaså insikten om att vi måste skilja mellan orsak och verkan.
Under kanske tio år eller mer har vänsterdebatten påverkats på ett dåligt sätt av det akademiska flum som kallas postmodernism.
Klass, kön, etnicitet, sexualitet, handikapp och annat har rörts ihop ordentligt. Alla dessa omständigheter påverkar människors liv men är INTE grundläggande samhällsstrukturer.
En stark och lyckosam arbetarrörelse kommer att bryta ner rasismen och de materiella villkor som givit upphov till den.
Positiv arisk särbehandling för att få lintottar till Rosengård eller Rinkeby tycker jag är trevligt tänkt men fel ändå. Det är en progressiv bostadspolitik med bland annat rejäl upprustning av slitna områden och rejäla trygghetssystem och utbildning för de som bor i dessa områden som gäller.
Givetvis är begreppet "positiv arisk särbehandling" medvetet skrivet för att provocera till diskussion.

Johan:S sa...

Hej Edvin,
Hur skulle en lyckosam facklig kamp kunna hjälpa till att bryta ned rasism?

Arbetarrörelsen/Facket har ju som uppgift att bevaka särintressen. På vilket sätt skulle det kunna bryta ned rasism?

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Johan: Facket kan bryta ner rasism på olika sätt. Dels kan facket agitera för allas lika värde. Dels kan facket påpeka att rent krasst har alla arbetare ett egenintresse i sammanhållnig.
Jag gillar inte "ego-argumentet". Men faktum är att jag på lång sikt tjänar pengar och förbättrade villkor på att jag inte bråkar med Fatima och Piotr.
Nu kanske jag är fördomsfull. Men det låter på ditt sätt att formulera dig som att du är borgerlig. Visst har facket till uppgift att försvara särintressen: arbetarnas klassintressen. Men det är ett särintresse som omfattar en stor majoritet av befolkningen.

Johan S sa...

Hej!
Nej, jag var bara nyfiken.