lördag, augusti 30, 2008

Kvotera mera

SVD har just nu en kampanj mot utökad kvotering av föräldraförsäkringen. De skriver att en majoritet av deras läsare är emot en utökad kvotering. Jag är inte förvånad. Kommentarer som ”När ska vi som röstar på våra politiker också ses som myndiga i vardagslivet?” och ”Det måste bli stopp på diktaturen inom familjepolitiken. Låt föräldrarna själva bestämma hur de vill göra. Det blir bäst så!”
Jag säger bara – kvotera. Vill du inte vara hemma med dina barn, ta inte ut din föräldraledighet. Låt den frysa inne. Varför ska man ha socialförsäkringssystem som motverkar jämställdhet? Att män och kvinnor inte delar på föräldraledigheten ger naturligtvis konsekvenser för familjelivet. Men det ger också konsekvenser för alla kvinnor när det gäller karriärmöjligheter och lönebildning oavsett hur om de har barn eller ej.

2 kommentarer:

Edvin, socialdemokrat i/ur tiden sa...

Jag tycker det är intressant att män och kvinnor ska beskattas individuellt, ha medborgerliga rättigheter som individer men inte vara statligt obligatoriskt försäkrade som individer. Den heterosexuella kärnfamiljen är fortfarande helig. Det är väl inte så konstigt med tanke på hur viktig den är för mäns överordning.

Samtidigt tycker jag att det är alldeles för mycket fokus på att lösa ojämlikheten inom kärnfamiljen.
Jag tror det är lättare att göra det genom att minska familjens betydelse.
Förskolan måste byggas ut och göras obligatorisk. Dagis ska kompletteras av nattis. Det ska vara lika lätt att vara förälder oavsett om du är ensamstående eller inte.
Kort sagt: Det som sker i familjen (i det privata) bör göras till samhällsansvar. På mer teoretiskt språk: Vi bör socialisera flera av kärnfamiljens funktioner.

Förutom att jag är skeptisk till kärnfamiljens funktion i samhället är det nog lättare att få folk med sig på en sådan lösning.
Enligt sociologen Stefan Svallfors' undersökning av välfärdsopinionen har barnomsorgen ett mycket stort stöd för att få mer resurser.
Varför satsa så mycket krut på en fråga (kvoterad föräldraledighet) som kommer ge mindre resultat och mer motstånd än utbyggd och obligatorisk förskola?
Är jag kanske för taktisk och "ovisionär"?

Löneutveckling är ett problem idag. Men om de fackliga ledarna inte var så förbaskad inställda på snällt samförstånd och istället använde strejker och blockader kunde vi ha kollektivavtal som fixade biffen.
TCO och SACO är ju riktigt dåliga. Men det är ju pop och modernt med avtal som inte reglerar en av de absolut viktigaste frågorna: priset på arbetskraften (lön). Så länge lönerna inte står i avtalen kommer vi aldrig ur problemet med könsbaserade löner.

Anonym sa...

hvad jeg ledte efter, tak