lördag, april 21, 2007

Årsmöte i Stockholm

I helgen håller socialdemokraterna i Stockholm sitt årsmöte. Rebella är så klart där. Vi har skrivit tre motioner. M 7 handlar om att vi inte anser att arbetarkommunens styrelse ska ha rösträtt på representantskapsmöten. Det innebär att de stödjer sina egna förslag. Och att de som vald styrelse och ansvarig inför representantskapet sitter på två stolar. Men styrelsen trivs bra på stolarna och har avslagit vårt förslag.

I2 handlar om att vi vill att styrelsen drar igång ett arbete för att göra ett jämställdhetspolitiskt program där vi ska ta ska skapa en politik som syftar till att öka jämställdheten i samhället. Den har bifallits och ambitionen är att arbetet ska spridas i andra arbetarekommuner runt om i Sverige. Tack styrelsen! Det ska bli ett roligt arbete att utveckla programmet!

Avslutningsvis tyckte vi att det var en bra idé med barnpassning under större möten, men det verkar innebära ett antal märkliga praktiska problem. Vi får se om vi kan lösa dem i talarstolen idag...

Läs handlingarna här

Inga kommentarer: