fredag, juni 09, 2006

Feministiska studenter

Undertecknad Rebella befinner sig för tillfället på Socialdemokratiska studentförbundets årliga kongress, som i år äger rum i Linköping. Följ gärna kongressen via kongressbloggen.

Studentförbundet är precis som Rebella en radikal och feministisk röst i arbetarrörelsen. Mer än en femtedel av kongressens motioner behandlar jämställdhetsfrågor och kongressen har bland annat beslutat att verka för att partiet arbetar för att en statlig utredning tillsätts för att föreslå en definition av pornografi och ta fram förslag på lagstiftning som begränsar och kriminaliserar pornografi.

Yeah säger jag....

//Gabriella

Inga kommentarer: