torsdag, april 06, 2006

Fp försöker locka min röst är jag rädd.

För en liten stund sedan kom jag hem efter att ha varit iväg ett par timmar. På vägen hem till mig från bussen måste jag passera en ganska stor park. Den är upplyst med gatlyktor , mängden buskar där någon kan gömma sig är ganska få och en mängd lägenheter har sina fönster rakt ut mot parken. Att något skulle hända mig i just min park är till synes ganska osannolikt.
Men oavsett det så tycker jag att det är obehagligt att gå genom parken så snart det blivit mörkt. Jag är på inget sätt ensam om olika former av trygghetsstrategier som att hålla nycklarna hårt i fickan, mobilens knapplås av och ha total koll på den som går bakom och framför. Vi är ganska många kvinnor som har samma strategi, det är jag övertygad om. (Jag såg att kvinnan framför mig ikväll hade det, hon vände sig oroligt om ett par gånger innan hon var säker på att jag inte var man, då slappnade hon av och lugnade tempot.)
Många kvinnor med mig lever med en inpräntad rädsla för att det varsomhelst kan dyka upp en galen vådltäktsman. I vilken buske som helst, så snart det blir mörkt.

I en folder jag fick hem i brevlådan häromdagen så vill Folkpartiet att jag ska besvara frågan "Är du trygg?" och några andra enkätfrågor. Om jag skickar in enkäten kan jag vinna en biobiljett.
Folkpartiet utlovar olika åtgärder för att kvinnor ska känna sig tryggare i det offentliga rummet.
Och ja, det är en viktig demokratifråga att känna sig trygg. Min frihet begränsas för att jag är otrygg.

Men är det verkligen i min upplysta park som det är mest rationellt att jag känner mig otrygg?
Nej.
Min park är betydligt tryggare än mitt hem.
Andelen kvinnor som utsätts för våld utomhus av en okänd gärningsman är en bråkdel av de som blir utsatta för våld inomhus av någon de känner.
Så vilka är det jag borde vara rädd för? Jo- det är manliga grannar, manliga vänner, pojkvänner och manliga släktingar.
Jag ifrågasätter inte att det händer att kvinnor blir våldtagna av okända män utomhus, jag ifrågasätter inte heller att det är något av det vidrigaste en kvinna kan bli utsatt för.

Däremot ifrågasätter jag Folkpartiets kampanj. Och framförallt frontfiguren Birgitta Ohlsson. Hon borde veta bättre. Genom Folkpartiets kampanj förstärks en av de myter som är absolut farligast för kvinnor: Myten om vådltäktsmannen.
Våldtäktsmannen framställs gärna som en ond, galen man som på något sätt är psykiskt rubbad. Som en outsider. Någon som inte kan vara vem som helst.
Men det är väldigt sällan det är just den mannen som våldtar. Men när vi har en bild av vem som är "en riktig våldtäktsman" så är det mycket, mycket svårare att lita till den egna känslan av att det är fel, att någon har gått över gränsen. För oftast är det "en helt vanlig kille", och det är ju inte "helt vanliga killar" som våldtar. Det är ju ingen "riktig" våldtäkt när det inte är en ensam galning som överfaller mig.
Folkpartiets kampanj vaggar in kvinnor i en falsk trygghet. En farlig trygghet.

11 kommentarer:

Mikael sa...

Om man nu ska prata "hederlighet" är kanske inte ditt inlägg bättre. Det är rent statistiskt inte direkt "vanliga" män som begår våldtäkter (både vad avser överfallsvåldtäkter och icke-överfallsvåldtäkter).

Det finns faktorer som kan förklara högre sannolikhet för sexuellt våld. De innefattar t ex tidigare brottslighet, psykosociala störningar, övergrepp i barndomen, alkohol- eller drogmissbruk, problem på arbetsmarknaden, bagatelliserande attityd till sexbrott m m.

Jag säger inte att det bara är individer med sådana här karaktärsdrag. Men det är inte alls lika vanligt att en vanlig "svensk" (om det nu finns något sådant) i betydelsen fast anställd man med fru och barn och stabil bakgrund utan kriminellt historia begår en våldätkt som en person som t ex kan identifieras med någon eller flera av faktorerna ovan. (nu menar jag i proportioner, inte antal).

Det är också en viktig distinktion, och är väl inte oviktig kunskap för kvinnor som vill göra väl informade och rationella beslut om t ex partners.

Satsar du på en person med historia av andra kriminella brott, konstant arbetslös, psykosociala problem etc. så är sannolikheten högre att råka ut för våldtäkt än om du väljer att bilda bo med någon som inte kännetecknas av detta.

Det handlar inte om att ursäkta eller argumentera att alla medelklassmän med rimligt god utbildning och trygga social relationer aldrig våldtar eller begår andra grymheter. Men sannolikhetsskillnader finns och är signifikanta.

Linnea sa...

Sannolikhetsskillnader finns- men undantagen är inte undantag som bekräftar regeln, undantagen visar att det inte går att hänvisa till enskilda faktorer som orsakar våld. Jag tycker också att det blir problematiskt att som du hävda att kvinnor bör ta ansvar för att göra ett rationellt val i val av partners. Om jag har valt fel, får jag skylla mig själv då?
Samtidigt så hänvisar du just till de män som trots allt känner kvinnan ifråga, och det är oxå min huvudsakliga poäng. Sannolikheten att någon jag känner våldtar mig är betydligt större än att någon jag inte känner gör det. Den demoniserade bild som framställs av "våldtäktsmannen" gör honom också till en figur som jag eller de flesta människor faktiskt inte skulle umgås med. Den bilden blir ett problem just därför att den sätter fokus på vilken "typ" av man som har utsatt, istället för att se till vad som hände, samtidigt som det är en uppenbar överrepresentation av män som känner som våldtar. Risken är då uppenbar att det som i omgivningens ögon betraktas som en "riktig våldtäkt" enbart är de våldtäkter som sker av den typ av man och den typ av situation som vi föreställer oss. Mörkertalet på brott i nära relationer generellt är enorm, och säkerligen på våldtäktsanmälningarna. Jag tror att det finns ett samband.

sandberg sa...

Jag tycker hela blogginlägget är fantastiskt bra! Det är ett svårt ämne som du lyckats hantera himla bra över ett litet utrymme.

Mikael sa...

Nja, jag hävdar inte att man får skylla sig själv. Det jag menar är att det finns information som är rimlig att inte förneka, för att man skall kunna göra ett så rationellt val som möjligt.

Väljer du mellan man A och man B, där A är arbetslös, har ett kriminellt förflutet, socialt instabila relationer medan man B är motsatsen till detta: har du en statistiskt signifikant högre risk att bli våldtagen av man A än man B (ceteris paribus).

Det är det jag menar, att det inte är lika sannolikt att alla typer av män begår våldtäkter (inom- såväl som utom-relationer). Sedan håller jag med dig att det är viktigt att betona att överfallsvåldtäkterna i en mörk park en sen kväll inte är det i antal största hotet mot kvinnor. Som människor har vi en generell tendens att överskatta mindre risker och underskatta större sannolikheter. Så där har jag inga problem med vad du skriver.

Men det betyder inte att man skall sprida en ny lögn, nämligen att det är lika stor sannolikhet att vilken man som helst kommer våldta t ex inom relation. Det är det inte. Det finns klara signifikanta skillnader på sådana fakta som man själv lätt kan se. Det tycker jag också är viktigt att poängtera.

Matilda sa...

Ett mycket bra inlägg Linnea!

Matilda sa...

Mikael, vad nyfiken jag blir - vilka är dessa signifikanta skillnader som avgör om en man blir våldtäktsman eller inte?! Det är ju helt fantastiskt! Fantastiskt och nästan lite revolutionerande att man själv kan se dessa skillnader, våldtäktsfrekvensen lär minska i ett huj.

Tyvärr är det väl inte så fantastiskt det du skrev för jag vägrar att tro på att du på allvar menar att arbetslösa, ekonomiskt och socialt utslagna människor (män) med större sannolikhet våldtar än en man som tjänar bra med pengar och har ett juste och "välartat" liv. Du benämde dem A och B i ditt exempel. Jag tror inte att B är en mindre sannolik våldtäktsman än A så ditt resonemang om att "det finns klara signifikanta skillnader" på fakta om att inte vem som helst blir/är en potentiell våldtäktsman som man dessutom enligt dig "själv lätt kan se" vittnar om en mycket märklig syn och analys av våltäktsproblematiken och faktiskt en ganska taskig människosyn.

Det finns inget som talar för att det är den typ av män, man A som du exempelfierar med, som tillhör de män som med störst sannolikhet våldtar. Statistik (jag vet inte vad du hämtade din statistik ifrån..) och andra typer av källor visar att våldtäkter sker inom alla samhällsklasser - av män från alla klasser och positioner i samhället. Det är inget unikt för en "viss typ" av män. Mycket pengar och högstatuspositioner är ingen garant för att en man inte blir/är våldtäktsman.

Ta "Hagamannen", är han en A eller en B man? Hur ska man klassificera honom? Vilket fack tillhör den man med fina titeln som utåt sett är den "perfekte" fadern och maken men inom hemmets fyra väggar misshandlar och våldtar sin fru? Mannen som slår så bra och så prydligt att lite kläder är det enda som behövs för att dölja hans framfart?

Våldtäktsproblematiken stavas inte signifikanta skillnader, vilket verka vara ett populärt uttryck i din vokabulär, utan har bland annat sin källa i de maktstrukturer mellan könen och inom manlighetskonstruktionen som vårt samhälle historiskt och kulturellt är uppbyggt kring och som hela tiden förändras och reproduceras om och om igen.

Just därför är det värt att poängtera att det inte finns en viss typ av män som våldtar - för man skulle ju inte sprida lögner.

Vänstertaxi sa...

http://www.vanstertaxi.nu

Läs om Vänstertaxis syn på verkligheten. Bra blogg skrivet av en taxichaufför. Hans tankar om Sverige världen och livet.

Mikael sa...

Matilda: Först och främst, det är skillnad på sannolikheter och regler. Bara för att det bor fler protestanter än katoliker i Sverige, är inte alla människor i Sverige protestanter.

Jag har aldrig påstått att välartade män med trygga sociala relationer och jobb inte våldtar. Om du noga hade läst mina inlägg hade du sett detta. Det jag menade är att det är inte lika sannolikt att alla män kommer våldta.

D v s delar vi in män i olika grupper t ex baserat på deras uppväxt (utsatta för våld eller ej som exempel), deras arbetsmarknadssituation (jobb eller ej), deras utbildning (hög, låg), ålder, annan kriminell bakgrund etcetera.

Så finner man med enkelhet att t ex en grupp så kommer den inneha 0,005% våldtäktsmän och en annan grupp kommer ha 0,01% våldäktsmän o s v. (obs, påhittade siffror förstås). Att påstå något annat är inte hederligt, det är min poäng. Det betyder också att om du vill göra ett val baserat på denna information, t ex vilka typer av män du socialiserar med, är det relevant information att ha med sig att i en viss typ av mansgrupper är våldtäktssannolikheten högre. Det betyder inte att den inte existerar i andra grupper.

Du kan t ex läsa följande översikt:http://www.lvn.se/rpk/ladda/SVR20.pdf

Och jo, det är faktiskt med den kunskap vi har en lögn att påstå att det är lika sannolikt att en välutbildad man i medelåldern med stort socialt nätverk, bra jobb, hög inkomst, trygg uppväxt till lika stor sannolikhet kommer våldta sin fru som en arbetslös ung man, dålig utbildning, låga inkomster och med en trasslig uppväxt.

Men notera återigen att det betyder inte att det inte finns män, likt första exemplet, som våldtar. Men det har jag heller aldrig påstått. Och varför är det en taskig människosyn? Är det en taskik människosyn att påstå att det finns fler blåögda i Sverige än i USA i andel? Det är ingenting annat en beskrivning av generaliserande statistik.

Men jag förstår att för de som menar att våldtäkter enbart beror på patriarkala strukturer har problem med en här typen av statistik. Men den finns där.

Anonym sa...

Bra kommentarer, Mikael. Så vitt jag kan se har du rätt. Det du skriver verkar f ö stämma överens med vad Katarina Wennstam konstaterar i sin bok En riktig våldtäktsman, fast hon vågar inte uttrycka det riktigt så explicit.

Linnea sa...

Fast det som Katarina Wennstam (o ni som inte har läst hennes böcker- gör det!) poängterar är att det är ett väldigt stort problem att våldtäktsmän demoniseras så som det gör, på ett sätt att de som är fällda och konstaterat har begått en våldtäkt likt förbannat inte ses som en våldtäktsman. Den riktiga våldtäktsmannen finns i princip inte. O då kan vi skjuta bort i år tankevärld att det faktiskt kan vara både grannen, pojkvännen och brorsan.

Fredrik Lindholm sa...

Varför skulle folkpartistiskt röstköp vara fulare än socialdemokratiskt?