fredag, juli 02, 2010

Äntligen förslag för ett mer jämställt bemötande vid barnens födsel!

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting presenterade igår förslag för att genom vården stärka föräldraskapet för den som inte föder barnet. Det här är efterlängtad politik, Rebella har i många år drivit frågor om bemötande såväl vid förlossning som innan och efter. Om vi vill att alla föräldrar ska känna sig lika mycket föräldrar måste de också betraktas så av de samhälleliga institutuionerna.

Sossarna, ditt alterntiv för ett jämställt föräldraskap, presenterar fem förslag:

1. Första natten-garanti på BB
2. Maxtaxa för pappa/partner vid långa sjukhusvistelser
3. Låt pappor/partners äta på sjukhuset under förlossningen
4. Jämställdhetsutbilda personalen i mödravården
5. Föräldrautbildning för båda föräldrarna


Läs mer om förslagen här:

1 kommentar:

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Förslagen pekar i rätt riktning. Bättre vore dock om allt som föreslås var skattefinansierat. Det är troligen också sådant som skulle vara lätt att förklara varför vårt parti vill skattefinansiera.
En sådan skattefinansiering skulle kunna vara ett första steg i ett större skifte från avgift- till skattefinansiering vilket innebär att betydligt färre skulle stängas ute från välfärden.