söndag, maj 31, 2009

Filippa Reinfeldts feministfobi

Idag dissar jag Filippa Reinfeldt på min blogg. Hon menar i KorsEld att hon står för jämlikhet, men hon vill inte förknippas med ordet feminist, eftersom det kapats av vänstern typ. Om (M) skulle stå för jämlikhet, så delar jag dock gärna med mig av ordet feminist också. Om du står för jämlikhet mellan kvinnor och män så står du för feminism. Och tvärtom; om du besudlar jämlikhetssträvanden kan du lika gärna besudla feministordet också.

Självklart är Filippa ingen feminist. Hon vill inte minska ojämlikheten i samhället. Hon är säkert för en massa "bra" saker som sänkta skatter, frihet från offentlig demokratisk styrning av vårdinrättningar och bättre möjligheter för storkapitalet, men hon är inte för jämlikhet. Då vore hon inte moderat, då skulle hon inte stå upp för den politik moderaterna för.

Ett exempel på den moderata politiken finns i Gudrun Schymans feministbrev nr 37 2007 där Gudrun gör en briljant analys:

Ojämlika inkomster trollas bort i regeringens budgetanalyser, står att läsa i den informativa tidningen Riksdag & Departement. Inkomstökningar som i verkligheten tillfaller männen delas lika mellan mannen och kvinnan i hushållet i regeringens analys över budgetpolitiken!

På det här sättet kan regeringen redovisa i det närmaste jämlika effekter av sänkta skatter och ersättningar. Sedan tidigare finns ett krav att statsbudgeten och konsekvenser av skatteförslag alltid ska redovisas uppdelat på kön. Oavsett hur vi väljer att leva, var för sig eller tillsammans, så ska vi i ekonomiskt hänseende ses som självständiga individer. Ett resonemang som låg till grund för att ta bort sambeskattningen.

Finansminister Anders Borg hävdar nu att de sänkta skatterna och ersättningarna slår "förhållandevis lika". I budgetpropositionen skriver regeringen att männens ekonomiska standard ökar med 2,3 procent medan kvinnorna ökar sin med 2,2 procent. Men regeringen utgår då ifrån att männen ”ger” en del av inkomstökningarna till ”sina” fruar/samboende. En fotnot i en bilaga till budgetpropositionen avslöjar att regeringen ser hushållen som "solidariska". Den i hushållet som får stora inkomstökningar (oftast en man) förutsätts dela med sig till den som får mindre (oftast en kvinna).

Tidigare regeringar har inte räknat jämställdhetseffekter på det här viset.
När riksdagens utredningstjänst, RUT, på uppdrag av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, räknar på samma politiska åtgärder, utifrån individer, blir resultatet betydligt mer nedslående ur ett jämställdhetsperspektiv.
Budgetförslaget ger kvinnor 1 000 kronor (0,6 procent) mer i plånboken per år medan männen får 1 900 kronor (1,0 procent) mer.

När regeringen nu väljer att fördela alla skatte- och ersättningsförändringar på ”hushållen” i stället för att fördela på individer, säger man att detta ska spegla köpkraft och ekonomisk standard. Det man i praktiken åstadkommer är att man totalt osynliggör det maktmönster som ger män mer på kvinnors bekostnad. Blir nästa steg att återinföra sambeskattningen?!

Kolla förresten DN om abortläkaren som mördats.

2 kommentarer:

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Jag uppskattar att du skriver lite längre än andra på den här bloggen, anna. Vissa budskap kan inte förmedlas kort. Då Rebella delar mina åsikter till 90-95% får de långa inläggen gärna komma här.Jag tycker också det är bra att du inte förundras över borgerligt hyckleri. De i arbetarrörelsen som klagar på att regeringen missköter sig borde tänka om. Just genom att sitta med armarna i kors lyckas de utan större ansträngning med välfärdsslakt och försvagade fack.När kvinnors största arbetsmarknad, den offentliga sektorn, väl monterats ner kanske det bli dags med att återinföra just sambeskattning på smygväg. Jag skulle inte bli förvånad.Sedan kan springfittornas efterhandshjälpare få det svårare, om än legalt och utan mord (obs! ironi).

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Kan någon förklara hur ni får så där snygga och lättlästa inlägg? Jag lyckas inte med html-kodningen